๓๙๕. ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ประธานกรรมการบริษัท ชาโต เดอแบงคอล มอบเงินสนันสนุนทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่เชื้อ Covid – ๑๙ ให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานกรรมการบริษัท ชาโต เดอแบงคอล พร้อมด้วยนางสาวอรยาพร กาญจนจารี ตัวแทนครอบครัว กาญจนจารี มอบเงิน บริจาค จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนันสนุนทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – ๑๙ ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านภาพลักษณ์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาตรีแห่งชาติฯ


๓๙๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม ฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ เป็นกำลังใจให้ตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกเดินทางไปมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ให้ประกอบด้วย หน้ากากผ้าจำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น face shield จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้นและ เจลทำความสะอาดจำนวน ๓๖๐ ลิตร โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เพื่อกระจายส่งมอบให้ สถานีตำรวจภูธร ในท้องที่จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๒ แห่ง ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม กล่าวว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ หลายภาคส่วนร่วมกัน ทำงานหนักเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน นอกจากบุคาลากรทางการแพทย์แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนอย่างเข้มแข็งและต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม มีความห่วงใยในสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเป็นกำลังใจมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดนครปฐม ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๓. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนโหลด ข้อมูลการป้องกันโรคระบาด Covid-๑๙ ได้ที่ Online วารสาร สมาคม พยาบาล สาธารณสุข ไทย ฯ

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่าสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร. ประภา ลิ้มประสูติ ได้จัดทำข้อมูลพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด Covid-๑๙ นำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลของแต่ละจังหวัด และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เป็นภาพของการปฏิบัติงานจริง โดยเจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุขพยาบาลและอาสาสมัครต่างๆของประเทศไทย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ แม้จะสถานการณ์ในช่วงนี้ มีแนวโน้มดีขึ้น จากความมุ่งมั่นช่วยกัน ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ สถาบันทางการแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือ รณรงค์ ” อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ “ ทำให้การแพร่เชื้อลดน้อยลง สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มีความห่วงใยประชาชน จึงขอเชิญชวนติดตามข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา Covid-๑๙ และกิจกรรมการเข้าไปแนะนำการป้องกันการติดเชื้อกับชุมชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคของจังหวัดต่างๆ ได้ที่วารสารพยาบาลสาธารณสุขไทย วารสาร Online สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ www.thaiphn.org Translate this page หรือที่ Facebook สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๒. สมาคมสตรีแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ อาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน มอบเจล และหน้ากาก face shield แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้งานต่อไป

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ พลโทสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ในฐานะประธาน อาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน และ นางนันทิยา วงศ์วาณิชย์ นายกสมาคมตรีแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ คณะกรรมการอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนและ กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนมอบ เจล จำนวน ๙๗ ขวด และหน้ากาก face shield ผลิตภัณฑ์จาก Mclaren จำนวน ๓๐๐ ชิ้น อุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-๑๙ แก่นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้งานต่อไป
สำหรับสถานการณ์ COVID-๑๙ ที่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่ ๕ ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว ๒ ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก ๓ ราย และปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ขอบคุณแหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๑. สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาควัสดุภัณฑ์ทางการพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.มยุรี กลับวงษ์ นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาควัสดุภัณฑ์ ทางการพยาบาล(ชุดเสื้อ-กางเกงปฎิบัติงาน) จำนวน ๑๑๒ ชุด และนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มอบรองเท้า จำนวน ๖๐ คู่ ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร รวมมูลค่า ๖๘,๖๔๐ บาท ณ สถาบันบำราศนราดูร
ดร.มยุรี กลับวงษ์ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่าสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจำนวนมากต้องทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล จึงร่วมกับผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาควัสดุภัณฑ์ ทางการพยาบาล ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ พร้อมขอร่วมเป็นกำลังใจให้สังคมไทยผ่านวิกฤตโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๐. สมาคมซอนต้าประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบ เงิน และเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สถาบันบำราศนราดูร และ มูลนิธิรามาธิบดี

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการซอนต้าสากล เขต ๖ ภูมิภาค ๑๗ (สมาคมซอนต้าประเทศไทย) องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิก อาทิ นางมนวิภา ประชัญคดี นางสาวมรกต โชติกุล นางสาวอินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์ นางนภา สุขะมงคล นางสาวสุจิตรา หมวดพล นางไอริน สวัสดิ์พาณิชย์ นางรัตตินันท์ ชัยจิระไพศาล และนางธนพร ฟักเขียว ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โดยมี นพ. อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร รับมอบ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ได้ ( Mobile Ventilator) จำนวน ๔ เครื่อง มูลค่ารวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท หน้ากากอนามัย มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท และ มอบพุดดิ้งมะพร้าว ให้คุณหมอ นำไปแจกจ่ายกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ ต่อไป

จากกนั้นในวันเดียวกันนางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการซอนต้าสากล เขต ๖ ภูมิภาค ๑๗ (สมาคมซอนต้าประเทศไทย) องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำสมาชิก ได้แก่ นางธนพร ฟักเขียว นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม นางญาณรักษ์ มานิธิคุณ นางญานิกา นนทสิทธิชัย นางสาวกุลชลี เสริมทวีทรัพย์ นางสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข และ นางดาวใจ ไพจิตร เดินทางไปมอบเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท มอบหน้ากากอนามัย ๑,๐๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์เจลล้างมือ รวมมูลค่ากว่า ๔๐,๕๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วย และทั้งนี้การร่วมกันมอบเงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้เป็นกองทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และเครื่องกระตุกหัวใจ โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ท่ามกลางภาวะการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ กล่าวว่าด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด -๑๙ ที่ยังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หลายๆ โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยในอนาคต ทั้งนี้ ตนเองในฐานะ ผู้อำนวยการซอนต้าสากล เขต ๖ ภูมิภาค ๑๗ (สมาคมซอนต้าประเทศไทย) องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิกมีความเห็นพ้องกัน ในการร่วมกันบริจาคเงิน สมทบทุนทางการแพทย์ ซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงิน เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - ๑๙เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๘๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รวมพลัง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบผ้าฝ้ายย้อมคราม ให้จังหวัด นำไปทำหน้ากากผ้า แจกประชาชน ในจังหวัด

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี และ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา สมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันมอบผ้าฝ้ายย้อมคราม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผุ้รับมอบผ้าฝ้ายย้อมครามดังกล่าว เพื่อนำไปทำหน้ากากอนามัยแจกให้ประชาชน และผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี และ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา สมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันมอบผ้าฝ้ายย้อมคราม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผุ้รับมอบผ้าฝ้ายย้อมครามดังกล่าว เพื่อนำไปทำหน้ากากอนามัยแจกให้ประชาชน และผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๘๘.. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID –๑๙ ที่โรงพยาบาลนครปฐม

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และสมาชิก จำนวน ๘ ท่าน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ แพทย์หญิง ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ppe (ชุดกาวน์รัดคลุมศรีษะ) เพื่อใช้ในการปฎิงานทางการแพทย์จำนวน 20 ชุด และ Alcohol 75 เปอร์เซ็นต์และ เจล Alcohol จำนวน 200 ลิตร พร้อมด้วย หน้ากาก face shield ป้องกันละอองฝอยเข้าตา จำนวน 150 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อกระจายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ไวรัส Covid –๑๙ ณ โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาวณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กล่าวว่า สมาคมฯ ตระหนักและซาบซึ้งในความเสียสละทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ จึงได้ให้ความร่วมกับกรรมการและสมาชิก นำอุปกรณ์ท่งการแพทย์ มาสนันสนุนในครั้งนี้ และนอกจากนี้ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับมาตรการที่ ดร.วันดี กุญชรอยู่คง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ แจ้งขอความร่วมมือ ให้องค์กรสมาชิกปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โดยเร็วที่สุด


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบิหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๘๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิก มอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ไวรัส COVID -๑๙

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และสมาชิกมอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบ ประกอบด้วย เงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทและ รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) พีพีอี หรือ Personal Protective Equipment (ชุดกาวน์รัดคลุมศีรษะ หน้ากาก N๙๕ แว่นตา ถุงมือ) จำนวน ๓๐ ชุด และ หน้ากากผ้า จำนวน ๒๐๐ ชิ้น พร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิดจำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมด้วยหน้ากาก face shield ป้องกันละอองฝอยฟุ้งเข้าตา จำนวน ๑๕๐ ชิ้น เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำไปมอบ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ไวรัส COVID- ๑๙ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นางสาวณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิก ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อหากขาดซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ก็มิอาจช่วยชีวิต รักษาชีวิตประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID - ๑๙ ดังนั้นเพื่อแสดงความห่วงใย และร่วมเป็นกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐม สมาคมฯจึงมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ให้กับทางจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ ในกรณีเข้าไปตรวจดูคนไข้ที่ติดเชื้อ หรือผู้มีประวัติเสี่ยง ซึ่งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโรค

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๘๖. วัดระฆังโฆสิตาราม จับมือกรมการพัฒนาชุมชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ตั้งโรงทานทำอาหารถวายพระ บุคลากรทางการแพทย์และแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตาม พระบัญชาสมด็จพระสังฆราช

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้จัดตั้งโรงทานคณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตาราม ตามดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และดารานักแสดงบทบู๊ “จาพนม” หรือ ทัชชกร ยีรัมย์ และภาคีเครือข่าย หลายหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดโรงทานทำอาหารถวายพระและส่งให้บุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนช่วยเหลือคนตกงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน
นอกจากนั้น ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทานและการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์