๒๐๔.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายเงิน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการสภาสตรีฯและข้าราชการกรมฯท้องถิ่น ถวายเงิน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   ณ พระราชวังดุสิต


ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๓. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา
โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ออกรับ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ผู้ควบคุมแถวสั่งแสดงความเครารพ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวรายงานการอัญเชิญเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า เสร็จแล้ว ปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญเครื่องราชสักการะ ๕ ชิ้น ประกอบด้วยต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ตามลำดับ
หลังจากนั้น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วยนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นผู้แทนองค์กรสตรี เชิญพานพุ่มทอง และพานพุ่มเงิน มอบแก่ผู้ออกรับ ตามลำดับ โดยมีนักเรียนนายร้อย 4 เหล่า เป็นผู้ถือพานพุ่มทอง และพานพุ่มเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ จากนั้นผู้ออกรับฯ ถวายความเครารพที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดินทางกลับ

ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.อุดรธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อยนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๑ .ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในโอกาสสำคัญนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำ คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อยนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๙.สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานฝ่ายศาสนา พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่ท้องสนามหลวง

๑๙๘.ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมเดิน ริ้วขบวนและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๙๗. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามถวายพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและองค์กรสมาชิก นำแจกันดอกไม้สด ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ

๑๙๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการสภาสตรีฯและข้าราชการกรมฯ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหาร นางลาลีวรรณ กาจนจารี รองประธาน และองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๕.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่น มอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมี นายอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายเทียมจิตร กิ่งทองคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวธ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายศศิน พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
--------------------------------
ที่มา: -ข่าวจากสื่อมวลชน
รวบรวบ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์