วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน”
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม - วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานมีโครงการและกิจกรรมย่อยประกอบด้วย