• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย”  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในพิธีเปิดงาน
“วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” 
ประจำปี ๒๕๖๒
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทอดพระเนตร นิทรรศการและเสด็จเยี่ยมร้านต่าง ๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ  คณะกรรมการ
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์