๒๓๘. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครบรอบ ๔๖ พระชนมพรรษา

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางพรรณา คุนัญญาสกุล อุปนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๖ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ ๔๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น.นางพรรณี พรหมวิชัย อุปนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ที่ห้องประชุมนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย และวางพานพุ่มเงินพุ่มทองจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางกนกพร คลี่ขจาย และ นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
จากนั้น เวลา ๑๗.๓๐ น. นางกนกพร คลี่ขจาย และ นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมอบทุนสนับสนุนในโครงการ “ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการระยะสั้น”

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางภัทรพร สันตธาดาพร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทย-ปทุมนนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมมอบทุนสนับสนุน ในการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการระยะสั้น สำหรับการพัฒนาอาชีพเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การฝึกปฏิบัติจริง ด้านการประกอบการธุรกิจ ภายใต้โครงการ ” การพัฒนาอาชีพสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และสตรีทั่วไปที่ขาดโอกาส ได้สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพอย่างยั่งยืน จำนวน 7 ทุน ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองสามวัง อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพิศมัย ตรีวิชา เลขาธิการ สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับการรายงานการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพฯ

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาเศียรวาท ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๓. ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ พร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ และถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จัด ณ ห้องมุขมนตรี เจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๒. ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ไปร่วมประชุมคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบหมายให้ นางเพชรลดา คุณปิติลักษณ์ อดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี เข้าประชุมแทน รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และนางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิก ได้เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมทั้งผ้าไตรจำนวน ๑๐ ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชืพ ๓๐๐ ทุน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมินายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการ มอบถุงยังชืพ เสื้อผ้าแก่ผู้ปกครอง 60 ชุด และมอบทุนการศึกษาจำนวน 300 ทุน เลี้ยงไอศรีมพร้อมขนมแก่นักเรียน โดยมี นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง ร่วมรับมอบ ที่โรงเรียนพินสิริ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมอบอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม /ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) จังหวัดนครฐม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯร่วมมอบอาหารแห้ง ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำหรับรูป เพื่อใส่เป็นถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ)เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ ครัวเรือน มูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาว ศิริพร โรจนสุกาญจ พจ จังหวัดนครฐมเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ