๓๑. สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๓๐ ปี น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และร่วมพิธีรำบวงสรวง สดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ กับชาวอุดรหมื่นกว่าคน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกของสามสมาคมฯ ไปร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี มาครบ ๑๓๐ ปีและได้ร่วมรำบวงสรวงในครั้งนี้ กับชาวอุดรธานีหมื่นกว่าคนอีกด้วย

โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ และ. ทายาทราชสกุล "ทองใหญ่" และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานหมวดกระทรวง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกอำเภอ ได้ร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ทรงเป็นต้นราชสกุล "ทองใหญ่" ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๙ ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่า มณฑลอุดร ในสมัยต่อมา) ระหว่าง พ.ศ. ๑๑๒ - ๑๑๘ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร ขณะดำรงพระชนมชีพ ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง ที่ปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่ง อีกทั้งทรงเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวิทยาการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการช่าง ด้านกวีนิพนธ์ ด้านการคลัง และยังทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญ กล่าวคือ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทหาร กรมทหารล้อมพระราชวัง แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ที่ยกกำลังไปปราบปรามพวกฮ่อ ณ มณฑลลาวพวน ผู้บังคับราชการทหารประจำซอง ในพระบรมมหาราชวังและองคมนตรี
สำหรับตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตการรับราชการ คือ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม พร้อมกับทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคอันตะพิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ สิริพระชันษา ๖๘ ปี



รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

๓๐. สมาคมสตรีจังหวัดกระบี่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ชูนโยบายพลังสตรี ช่วยเหลือสังคม

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางพิสมัย เกี่ยวข้อง นายกสมาคมสตรีจังหวัดกระบี่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมกระบี่ รอยัล



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และกรรมการอำนวยการสภาองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ .พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๘. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดงาน ”TEXTILE OF THAIS” พัสตราภรณ์ไทย สืบสานใจ สู่สากล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน”TEXTILE OF THAIS” พัสตราภรณ์ไทย สืบสานใจ สู่สากล โดย ท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่

การจัดงานครั้งนี้ ได้สืบสานพระปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าพื้นถิ่น และเพื่อนำรายได้ ใช้ในสาธารณประโยชน์ ดูแลสตรีและเด็กด้อยโอกาส โดยสมาคมจะดำเนินโครงการพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้มอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ ภายในงานมีการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ จำนวน ๔ชุด ประกอบด้วย แฟชั่นชุดที่ ๑ “พัสตรภรณ์ไทย สานสายใย ถิ่นล้านนา” แฟชั่นชุดที่ ๒ “พัสตราภรณ์ไทย สานรวมใจ เสน่ห์ชาติพันธุ์” แฟชั่นชุดที่ ๓ พัสตราภรณ์ไทย สานใยไหม สืบสานอัตลักษณ์ไทย” แฟชั่นชุดที่ ๔ “พัสตราภรณ์ไทย สืบสานใจ สู่สากล” พร้อมกันนี้ได้มีการจัดการแสดงเปิดงาน ชุด “มนต์เสน่ห์ดอยเมืองเหนือ งามล้ำเหลือชาติพันธุ์ สีสันนครพิงค์” และการแสดงโขน ชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาออกยกรบ” การบรรเลงเพลงโดยวง สุดสายป่าน (ออเคสตร้า) สลับกับการแสดงแฟชั่น ภายในงานสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ให้นำสินค้าในแต่ละชุมชนมาร่วมแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีให้มีรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ทำให้คุณภาพชีวิตของสตรี และคนในครอบครัวดีขึ้น


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๗.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ แสดงความยินดีกับ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคนพิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบรางวัล เชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อคนพิการอย่างต่อเนื่องให้กับนางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน คณะองค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ผู้พิการและครอบครัว องค์กรด้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๘๐๐ คน ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป
สำหรับการจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ การแนะนำแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้กำลังใจแก่คนพิการต้นแบบ และบุคคล/หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่คนพิการ รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน/หน่วยงาน การจัดบูธนิทรรศการด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน ๓๐ บูธ และการจับสลากมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการอีกด้วย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๒๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจัดงานวันคนพิการสากล ณ โรงแรมเดอสิตา จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐.น. ที่ โรงแรมเดอสิตา จังหวัดบุรีรัมย์ นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ นำผ้าห่ม จำนวน ๒๐ ผืนและขนม จำนวน ๓๐๐ ชุด มาร่วมมอบให้เป็นกำลังใจให้กับผู้พิการ โอกาสวันคนพิการสากล


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๕ สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอน และเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (ล่าง) วงศ์พานิช จังหวัดนนทบุรี

.วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ (ล่าง) วงศ์พานิช สามองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย นางผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี ดร. อรพรรณ สินประสงค์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพปทุมนนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ สมาชิกของทั้งสามสมาคมฯ ร่วมทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน ๖๑ ทุนๆ ละ ๖๐๐ บาท และ อุปกรณ์การเรียน การสอน ประกอบด้วย มอบโต๊ะหน้าขาว จำนวน ๖ ตัว (ราคา ตัวละ๑,๖๙๐ จำนวน ๖ ตัว) รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๐,๑๔๐ บาท ผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาว ราคาตัวละ ๗๐๐ บาท จำนวน ๖ ตัว รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๒๐๐ บาท ลำโพงเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของเด็ก ๆ มูลค่า ๒๑,๙๐๐บาท นอกจากนี้ ดร. อรพรรณ สินประสงค์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงินพิเศษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูทั้งโรงเรียนและเจ้าหน้าที่นักการ ท่านละ ๕๐๐ บาท รวมการทำกิจกรรมร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๓,๐๐๐บาท


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านมหาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๔” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมจัดเปิดงาน ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๔ โดย ท่านศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๔ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ( CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อสตรีไทย ในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ และบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีในท้องถิ่นและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตชุมชน รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทย
ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงาน ประกอบด้วย
๑.๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน
๑.๒ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑.๓ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
1.4 นิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565
๑.๕ นิทรรศการผ้าไทยผ้าพื้นเมือง ผ้าโบราณ เรียนรู้และร่วมกันทอผ้าไหมสันกำแพงกับกิจกรรม “มนต์เสน่ห์ภูษา ล้านนาผ้าเมืองเหนือ”
๑.6 สาธิตฝึกอาชีพ ฝึกปฏิบัติ (Work Shop) สืบสานหัตถศิลป์ ดำรงไว้ในแผ่นดิน การมัดย้อมสีธรรมชาติ, งานจักสาน, งานใบตอง, งานโคมตุง และ ขนมไทย
๒. มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ สตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น “ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน 32 คน
๓. มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ “ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน”ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน 26 คน


๔. การประกวดมารยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลตัดสินการประกวด ดังนี้
4.1 การประกวดมารยาทไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
4.2 การประกวดมารยาทไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
๕. การแข่งขันงานฝีมือประเภทงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทยด้านหัตถศิลป์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลตัดสินการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
๖. การแข่งขันวงดนตรี “WACM Music Contest” สืบสาน ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลตัดสินการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนสันกำแพง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนวชิรวิทย์
๗. ปาฐกถา หัวข้อ “พลังสตรีพลิกฟื้นวิกฤติเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน”
โดย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
8. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มอาชีพสตรีจากจังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. กิจกรรมสาธิตการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามอัตลักษณ์ล้านนา ภายใต้แนวคิด “นพบุรี ศรีนครพิงค์ สืบสาน รักษาตามรอยแม่” การแสดงการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามอัตลักษณ์ล้านนา จำนวน ๓ ชุด ชุดที่ ๑ “งามยิ่งแล้ว ผ้าไหมแก้ว แห่งล้านนา” การแสดงชุดผ้าฝ้าย ผ้าเมือง ผ้าตีนจก ชุดที่ ๒ “มนต์เสน่ห์ผืนผ้า ชาติพันธุ์แห่งเมืองล้านนา” การแสดงชุดผ้าชนเผ่า ชุดที่ ๓ “พัสตราภรณ์ไทย สายใยจากแม่ของแผ่นดิน” การแสดงชุดผ้าไหมไทย และผ้าไหมสันกำแพง การเดินแบบในชุดนี้ เป็นนางแบบจากกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ให้บรรลุผลตามพระราชปณิธานที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่ง คือการที่จะทำให้พี่น้องคนไทยกลุ่มอาชีพช่างศิลป์ และช่างฝีมือ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง



ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีดีงาม ที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางกอบแก้ว คงน้อย นำคณะกรรมการพร้อมใจกันไปเกี่ยวข้าวหรือประเพณีของภาคอีสานเรียกว่า"ลงแขกเกี่ยวข้าว" คือร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันช่วยกันเกี่ยวข้าวให้กับครอบครัวนางธิดา ขวัญมั่น สมาชิกในองค์กรด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างความรักความสามัคคี ความสนุกสนาน หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย ได้รับประทานอาหารแบบพื้นบ้านร่วมกันสร้างความผูกพันกลมเกลียวเหนียวแน่นในองค์กรมากยิ่งขึ้น ณ บ้านดู่ หมู่ ๕ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์ไทย ณ.วัดพนัญเชิง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาให้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา สององค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์สตรี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นจำนวน เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ประกอบพิธี รวม ๑๐ รูป พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง สมาคม ชมรม องค์กร นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธี รวมมีผู้ร่วมอนุโมทนาถวายปัจจัยและหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ รวมเป็นยอดเงินบริจาคร่วมสมทบทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๕,๔๙๕ บาท ณ.วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา



รายงาน : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี ขังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์