๒๑๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วม จัดงานสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมือง แม่เมืองเจียงใหม่" ตามประเพณีล้านนาเป็น “วันพญาวัน” เถลิงศก เปลี่ยนสู่ศักราชใหม่

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนท่าแพ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน สืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว “พ่อเมือง แม่เมืองเชียงใหม่” โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และในส่วนของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางอรพรรณ ปัญโญใหญ่ ประธานฝ่าย วัฒนธรรม ประเพณี นำคณะกรรมการและ สมาชิก เข้าร่วมพิธี สระเกล้า ดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในเทศกาลปีใหม่เมือง สงกรานต์ เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อพ่อเมือง แม่เมืองเชียงใหม่ที่ท่านทำงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าเป็นการขอบคุณและขอพร ในขณะเดียวกันก็อวยพรและให้กำลังใจพ่อเมืองแม่เมือง ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมา พร้อมทั้งขอรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้ถือเป็น การต้อนรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในวันปีใหม่
กิจกรรมสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" ในปีนี้เป็นการการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความเคารพและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และผู้สูงอายุ โดยงานจะจัดในวันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งพิธีจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจากนี้ จะมีขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว ของทั้ง ๒๕ อำเภอ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในช่วงบ่าย จะมีการตั้งขบวนแห่บริเวณด้านหลังประตูท่าแพ และท้ายขบวนจะอยู่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านถนนท่าแพ เข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีขอสุมาคารวะ แสดงความเคารพ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
สำหรับสิ่งของที่จะนำมารดน้ำดำหัว มีน้ำขมิ้นส้มป่อย สิ่งของที่เป็นมงคล หัวหอม กระเทียม น้ำผึ้ง เสื้อผ้า ผักผลไม้ที่ปลูกในแต่ละอำเภอ ฯลฯ ใส่ตระกร้า ชะลอม แห่มาเป็นขบวน ทั้ง ๒๕ อำเภอ คำกล่าวที่เป็นสิริมงคล เช่น "สัพพทุกขา สัพพภยา สัพพโรคาวินาสันตุ" แล้วใช้น้ำส้มป่อยลูบศีรษะตัวเองแล้วเอามือจุ่มพรมไปให้ผู้มารดน้ำดำหัว เพื่อเป็นสิริมงคล ไม่ใช่เทรดลงที่ฝ่ามือ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรี ศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ก็ถือปฏิบัติและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม


รายงานข่าว : โดยฝ่ายประขาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายคำพันธ์ ป้องปาน อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายคำพันธ์ ป้องปาน (ม.ป.ช.,ม.ว.ม.)อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ซึ่งท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อครั้งยังรับราชการ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่ศาลาพุทธรักษา ๑ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐~๑๖.๐๐น.ก็ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่เมรุวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงขาว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๑. ๓ สมาคมองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดนนทบุรี ผนึกพลังสตรีทำความดี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ พมจ.นนทบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ดูแลผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาส

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ สามองค์สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี สมาคมสตรีนนทบุรี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมพลัง ทำความดี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้ผู้สูงอายุ โดยนางสาวบุณยวีร์ สุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายพงษภัทร แสงพิทูร พัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุรางค์ วงษ์ทองดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมกันเป็นผู้รับมอบและ CSR จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผน ยุทธศาสตร์ งานด้านผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น ๔ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ 3 องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมสนับสนุนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย
๑. ถังน้ำ จำนวน ๑๕๐ ใบ
๒. ข้าวหอมมะลิ จำนวน ๑๕๐ ถุง
๓. ซีอิ๊วขาว จำนวน ๑๖๘ ชวด
๔. มาม่ากึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑๘ ลัง
๕. นมถั่วเหลือง Lactasoy จำนวน ๕ ลัง
๖. ขนม Impeial จำนวน ๑๒ ลัง

รายงานข่าว : สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี สมาคมสตรีนนทบุรี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ นนทบุรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ๘๐ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.) ที่ ศาลากลางจังหวัด นครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมสนับสนุนทำบุญโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๘๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็น จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) โดยมอบผ่านนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๐๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “โครงการพระราชดำริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้” ประจำปี ๒๕๖๗ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดจัดกิจกรรม “โครงการพระราชดำริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้” ประจำปี ๒๕๖๗ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ กำนันผู้ ใหญ่บ้าน และชุมชน โดยมีประชาชน กว่า ๔๐๐ คน เข้ารับการบริการรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทับที่มาร่วมโครงการ
โดยมีกิจกรรมดังนี้
- เครือข่ายองค์กร พันธมิตรกลุ่มสตรีร่วมแจกถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ยากจน จำนวน ๒๐๐ ถุง
- ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่
- มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับครู นักเรียน
- มอบเครื่องเล่นสำหรับพัฒนาการเด็กเล็ก
- มอบอุปกรณ์ชุดดับไฟป่าให้กับชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.)
- มอบเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว สำหรับอาหารกลางวันในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักเพื่อเด็กบ้านเฮา
- มอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา กว่า ๒๐๐ อัน
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ฟ้อนเจิงล้านนา) ให้นักเรียนในโรงเรียนตชด.บ้านแม่ลองเด็กให้ความสนใจและชอบการออกกำลังกาย
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่ การทำน้ำยาล้างจานสูตรมะนาว น้ำยาซักผ้า แชมพู ( ออร์แกนิค )
- อาหารกลางวัน เมนูก๋วยเตี๋ยวหมู และ ขนมหวาน เลี้ยงผู้ร่วมโครงการ

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๘. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ“ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๔ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗”

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง มอบหมายให้ นางทิพยาภรณ์ ล่าฟ้าเริงรณ อุปนายกสมาคม คนที่ ๒ เป็นตัวแทน พร้อมด้วย นางอนุสรณ์ กัมทรทิพย์ อุปนายกคนที่ ๓ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๔ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องแมจิค ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

รายงานข่าว : สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๗. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงและนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมสมาชิกไปร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐~๑๒.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางเบญจมาศ ปริญญาพล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางพรวรินทร์ พานิจวรานันท์ สมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี และรศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อม ด้วยนางอัจราภักค์ เหล่าเราวิโรจน์ สมาชิกสมทบสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ไปร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่๒๗(พ.ศ.๒๕๖๕~๒๕๖๘) โดยมีนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องแมจิค ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงและสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว"

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางกนกวรรณ วงษ์ทองศรี อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เปิดงานร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว" โดยมีนางนัฏญา วรชินา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยบรรยายพิเศษ มีสตรีเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมงานจำนวน ๑๐๐ท่าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๒๐๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมประชุมกับผู้แทนสตรี ๒๕ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาค ชูสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายสตรีและองค์กรสตรีจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๐๐น. ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ นางกันยา ปัญญา อุปนายกสมาคมฯ และสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด อำเภอ และผู้แทนสตรีจาก ๒๕ อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯ มีนโยบายชัดเจนตระหนักและให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคของสตรีในสังคม โดยสมาคมฯ พร้อมสนับสนุน ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ควบคู่กับการสืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จัดโดยสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ ณ พระราชวังพญาไท

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่พระราชวังพญาไท นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในโอกาส นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ และคณะกรรมการ จัดแสดงละครเรื่อง “เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต” ณ พระราชวังพญาไท ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแบบ ชุดย้อนยุคจากนักแสดงกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการของสมาคมอีกด้วย

เรียบเรียงข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ