๑๒๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีวางพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๗.๓๐ น.นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร คลี่ขจาย นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมฯ และสมาชิกองค์กรฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว:สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๒๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมแห่งชาติฯร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนโดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

เสนอข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๒๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคม ฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เนื่องในวันแม่แห่งชาติและแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙ .๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯ และสมาชิก เป็นประธานมอบโล่รางวัลแม่ดีเด่นและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับโล่เชิดชูเกียรติให้เป็น "แม่ดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ "๙๑ พรรษา พระมารดาประชาไทย ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ร่วมใจถวายพระพร" ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ถนน ท่าแพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย : ทีมงามประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริม วัฒนธรรมสตรี ศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๒๖. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเทศน์มหาชาติ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอาคารเทพรัตน์โรงเรียนเบญจมราชาลัย นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมฯ และ นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัยพร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ ซึ่งแสดงธรรม โดยพระเทพวชิรวาที วัดประยุรวงศ์ศาวาส จากทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งในทานกัณฑ์นี้ประดับด้วยพระคาถา ๒๐๙ พระคาถา จัดโดย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นการจัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งานเทศน์มหาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘- ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานข่าวโดย : นางพิมพ์ลดา วัชรไพศาลสิน ประชาสัมพันธ์ เบญจมราชาลัยสมาคมฯ

๑๒๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ จัดโครงการ “ปันดอกมะลิ พันผูกผ้าเป็นมาลัย คล้องใจแม่” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันแม่ แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร มอบหมายให้นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสตรี สมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ “ปันดอกมะลิ พันผูกผ้าเป็นมาลัย คล้องใจแม่” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันแม่ แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมอบรมการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยดินญี่ปุ่น วิทยากร นางระพีพรรณ สวนสมจิตร กรรมการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสตรี ช่วงบ่ายกิจกรรมพับมาลัยผ้า วิทยากร นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ ซึ่งวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน ทำให้กรรมการ สมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยเครือข่ายสตรีที่เข้ารับการอบรม มีความสุข สนุกสนาน ได้ความรู้ และสามารถนำไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนได้ ณ ที่ทำการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

๑๒๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๙ น.นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ได้รับยอดผ้าป่าเป็นเงินรวม ๑๓๖,๙๔๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ณ หอประชุมอำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว:สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๒๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กรฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และในเวลา ๑๘.๐๐ น. ได้ร่วมงานสังสรรค์แสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น ทั่วประเทศ ในงาน "ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรีฯ" ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม

รายงานข่าว:สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๑๒๒. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและสมาชิกแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่นในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรรณา คุณัญญาสกุล สมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และในเวลา ๑๘.๐๐ น.ได้ร่วมสังสรรค์แสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น ทั่วประเทศ ในช่วงค่ำคืนในงาน"ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรีฯ" ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูน

รายงานข่าวจากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๒๑. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ แสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และผู้ทำคุณประโยชน์ สนับสนุนการจัดงานฯและผู้เชิญเทียน จากจังหวัดเขียงใหม่ ในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

๑๒๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และส่งเสริมอาชีพสตรี เนื่องในวันสตรีไทย วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางธีรวัลย์ ประจันตะเสน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และส่งเสริมอาชีพสตรี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา เดินทางโดยรถรางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มี ดร.พิศมัย ตรีวิชา ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ กลุ่มสตรีตำบลหนองหอย และเครือข่ายสตรี ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ต้นเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลุ่มช่างฟ้อนสตรีตำบลหนองหอยและเครือข่ายสตรีร่วมฟ้อนเล็บถวายเป็นพุทธบูชาเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีตำบลหนองหอย และภาคีเครือข่ายสตรี ณ เฮือนแก้ววิจิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการส่งเสริมอาชีพสตรีในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ