๗๐๖. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีกับจังหวัดมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ"มีแล้วแบ่งปัน"ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม เข้าร่วมพิธี มอบบ้านให้แก่นายวน - นางชะลอ สุดสาคร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ "มีแล้วแบ่งปัน” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี มอบบ้านฯ พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ กิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมพิธี เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมแก้ปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการ "มีแล้วแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานภาพข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๐๕. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกมอบอาหารปรุงใหม่ เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันปรุงอาหารใหม่สด และมะม่วงกวน ไปมอบให้ ให้กับทีมแพทย์พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลผักไห่ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลผักไห่เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วย ด้วยความอดทนและเสียสละ เพื่อให้สถานการณ์จากการระบาดของโควิด – ๑๙ คลี่คลายเร็วที่สุด ณ โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ อยากจะให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลประชาชนทั้งอำเภอ ให้มีสุขภาพดี แม้เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ดูแลรักษาด้วยความห่วงใย โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ ซึ่งต้องทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และขออวยพรให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

รายงานภาพข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๐๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีฯ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ระดับภาค พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนึ่งในน้ำพระทัย "เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ" พระราชทานแบบลายผ้าบาติก สู่ชาวไทย กรมการพัฒนาชุมชน ชวนประทับใจ ยกระดับความร่วมสมัย ก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน ปิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานลายผ้าบาติก ในโอกาสเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กิจกรรมประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีฯ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ระดับภาค พื้นที่ภาคกลาง

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวด ฯ ร่วมด้วย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ทีมคณะกรรมการ นำโดย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย นางสาวรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์ และคณะ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการประกวดในวันนี้ ถือเป็นปฐมฤกษ์ โดยเริ่มต้นจากภาคกลาง เพื่อคัดเลือก 75 ผ้าพื้นถิ่น จาก 4 ภูมิภาค เข้าตัดสินในระดับประเทศ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการตัดสิน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และนับเป็นมิ่งมงคลยิ่งต่อการเริ่มต้นกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ โดยพระองค์ได้พระราชทาน แบบผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลาย เป็นดังของขวัญพระราชทานอันมีนัยยะถึงความรักและความห่วงใยในพสกนิกรไทย ที่สะท้อนมาจากพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมอันงดงามของไทย กับความเป็นสากล ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งทุกลวดลาย สีสัน ล้วนสื่อความหมาย ได้แก่ ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” สื่อถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงาม ลวดลายประกอบด้วย ลายนกยูง หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายคลื่นน้ำ หมายถึง ท้องทะเลภาคใต้ ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม ,ลายเรือกอและ หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่ควรรักษาไว้ ,ลายดอกไม้โปรย สื่อถึงมิตรภาพและความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ ลายพระอาทิตย์ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลายกรอบตัว S อักษรพระนามาภิไธย S หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ท้องทะเลไทย” ด้วยแรงบันดาลพระทัยในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายผ้าบาติกพระราชทาน ‘ท้องทะเลไทย’ ด้วยทรงพระดำริ ให้เป็นการจุดประกายความคิดเพื่อให้ ผู้คนเกิดจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรทางทะเลไทยอันมีค่า ลวดลายประกอบด้วย ลายกะละปังหา หมายถึง ต้นกะละปังหาที่แตกกิ่งก้านออกเป็นรูปพัด เป็นบ้านของสัตว์ทะเลหลายชนิด ,ลายม้าน้ำ ม้าน้ำที่ขดตัวเป็นอักษรพระนามาภิไธย S หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายคลื่น ลูกคลื่นที่ล้อไปกับอักษรพระนามาภิไธย S หมายถึง ความห่วงใยใน สิ่งแวดล้อมของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายดาวทะเล หมายถึง สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย ,ลายขอบตัว S อักษรพระนามาภิไธย S หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผ้าบาติกลายพระราชทาน ‘ป่าแดนใต้’ สื่อถึงวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์ จึงได้ทรงออกแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน ‘ป่าแดนใต้’ ด้วยทรงพระดำริให้เป็นการจุดประกายความคิด ในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าฝนเขตร้อนที่มีระบบนิเวศอันอุดม ลวดลายประกอบด้วย ลายดอกดาหลาสัญลักษณ์ของดอกไม้พื้นถิ่นภาคใต้ ,ลายนกเงือก 10 ตัว หมายถึง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังหมายถึงความรักที่ซื่อสัตย์ ,ลายเถาไม้รูปตัว S หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายคลื่นตัว S และลายลูกปลากุเลา หมายถึง ความห่วงใยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของภาคใต้ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายปารังและลายต้นข้าว สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้

ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนใช้เวลาว่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านให้เป็นประโยชน์ มีรายได้เสริม และสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อจรรโลงจิตใจ ในยามวิกฤติ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย เพื่อฟื้นฟูมรดกงานศิลป์ล้ำค่าของแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทยไม่ว่าจะในชนบทและเมือง ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ ตอกย้ำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่คู่กับสังคมไทย ทำให้พี่น้องทั้งหลาย กล้าที่จะออกจากกรอบความคิดที่มีต่อผ้าไทยแบบดั่งเดิม ในวันนี้คุณูปการที่เกิดขึ้นจึงไม่เพียงแต่วงการทอผ้าเท่านั้น แต่ยังต่อยอดไปถึงการสร้างคุณค่าในงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ประเภทอื่นๆ อีกด้วย ด้วยพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา หนุนให้พี่น้องช่างฝีมือ กลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ยังคงสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนเลี้ยงดูครอบครัว แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ฝ่าฟันไปได้อย่างมั่นคง จึงนำมาซึ่งความซาบซึ้งจนมีคำกล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานว่า “เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่หยาดลงในทะเลทราย” และด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงเสด็จไปยังหัวเมืองทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ถึง 2 รอบ พระองค์ได้มีพระกรุณาแนะแนวทางการพัฒนา ยกระดับ ให้กลุ่มหัตถกรรมทั้งหลายได้เพิ่มความประณีต ใส่ฝีมือ ใส่ลูกเล่นลงไป ผลงานที่ปรากฏในวันนี้จำนวน 197 ผืนในส่วนของภาคกลาง และ 3,215 ผืนจากทั่วประเทศ จึงเป็นดังดอกผล ของความมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทาน

นับเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับการประกวดในวันนี้ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทาน แบบผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ที่พระองค์ได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง ทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์ พระดำริทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงบนผ้าลายบาติกพระราชทานนี้ เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติก เป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพ และความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

การประกวดผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ระดับภาค ในวันนี้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่กรมการพัฒนาชุมชน ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุกภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสน้อมนำเอาแนวพระราชดำริในวิถีของการการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D ผ้าไทยให้ได้รับการยกระดับ และคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องกลุ่มทอผ้าทั้งหลาย ได้พัฒนาฝีมือ ค้นหาเทคนิควิธีการในการผลิตผ้าไทยให้ดีขึ้นเหมาะสมแก่การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยใหม่ เหนือล้ำไปกว่าการมุ่งหวังผลแพ้ชนะ คือการการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภ์แห่งศิลปาชีพไทย ที่ทรงริเริ่มนำหัตถกรรมพื้นถิ่น เสน่ห์ของงานฝีมือดั้งเดิม และวิถีชีวิตให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านอย่างมั่นคง

นับจากนี้ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชน จะมีการดำเนินการประกวดโดยเริ่มจากระดับภาค ไปสู่ระดับประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ภาคกลางเป็นจุดแรก จากนั้นไปภาคใต้ เป็นจุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช จุดที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่ และสุดท้ายจุดที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ต่อด้วยการประกวดในรอบ Semi Final รอบตัดสิน 75 ผืนสุดท้าย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และประกาศผลรอบตัดสิน 75 ผืนสุดท้าย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำหรับการประกวดในระดับประเทศ รอบตัดสินรางวัล ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2564 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมน์ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการตัดสิน นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งกับพี่น้องวงการผ้าไทย ปลุกกระแสวงการผ้าไหม ให้เกิดการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาให้ดำรงเอกลักษณ์ไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์งดงาม”

กรมการพัฒนาชุมชน ขอน้อมนำพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่ายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน โดยพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” และผ้าบาติกลายพระราชทาน ทั้ง 3 ลวดลาย เปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย ส่งผ่านไปสู่พี่น้องประชาชน นำทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

แหล่งที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๐๓. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๖ คณะกรรมการบริหารสมัยที่ ๒๖ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ด้วยระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางศรีวรรณ สายฟ้า และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์กรรมการ นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ รศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานฝ่ายสารสนเทศ นางจงชนก พัชรประภากร ประธานฝ่ายบรรณรักษ์และทะเบียน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ภาพ/ข่าว ; ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖

๗๐๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมใจสู้โควิด-๑๙ ส่งมอบเงิน ๒๐,๐๐๐ ให้ทุกอำเภอ รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำอาหารกล่องมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเชื้อ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ได้นำอาหารกล่องปรุงสดพร้อมมะม่วงกวนไปให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผักไห่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด - ๑๙ ณ โรงพยาบาลผักไห่
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณไปให้ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้กรรมการของสมาคมนำไปจัดทำอาหารปรุงสดใส่กล่องให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนและสร้างกำลังใจส่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙ และให้กับผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

รายงานภาพ/ข่าว : กองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๐๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศกุศลแด่ หลวงพ่อเจริญ ฐานยุดโตและพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ประทานแจกันดอกบัว ถวายแด่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ(ธ) โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกบัว ถวายพระครูพิพัฒน์วิทยาคม และ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อม นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีและคณะ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล

ในโอกาสเดียวกัน พระครูพิพัฒน์วิทยาคม ได้นำผู้เข้าร่วมงาน ประกอบพิธี เททองหล่อพระพุทธรูป จำนวน ๓ องค์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ บริเวณด้านหน้าวิหารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา บรรดาศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันเข้าถวายสักการะ และรับของที่ระลึกพระครูพิพัฒน์วิทยาคม มีนามเดิมว่า เจริญ สารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๐๔ ที่บ้านหนองวัวซอ เกี่ยวพันเป็นลูกหลานของ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน หลวงพ่อเป็นคนที่ ๖ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ เมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินุปถัมภ์

๗๐๐. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรม สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน ตั้ง “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-๑๙” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง มอบหมายให้กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง พ.ต.อ.หญิงชัญชะรัศม์ ทองวิบูลย์โชติ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆั นางสาวอวยพร โตกระแสร์ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-19” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมอบอาหารกล่องปรุงสุก วันละ ๑,๑๐๐ กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง พ.ต.อ.หญิงชัญชะรัศม์ ทองวิบูลย์โชติ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆัง นางสาวอวยพร โตกระแสร์ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆัง กล่าวขอบคุณดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการทำความดีในครั้งนี้ และจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชนะและฝ่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ไปด้วยกัน โดยจะนัดหมายกรรมการในสมาคมรวมถึงสมาชิกในสมาคม รวมกับทางโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร มาช่วยกันบรรจุกล่องอาหารหรือติดสติกเกอร์กล่องอาหาร นำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหวังว่า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด- ๑๙” ของสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เรียบเรียงข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๙๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้ง “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-๑๙” ในวัดระฆัง มอบอาหารกล่องให้แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยเป็นโควิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-19” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมอบอาหารกล่องปรุงสุก วันละ ๑,๑๐๐ กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย มาทรงปฏิบัติเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเพื่อตรวจหาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ถุงยังชีพพระราชทาน โรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารปรุงสุก เพื่อคลายความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และที่สำคัญทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ “ผ้าไทย” ในทุกวาระโอกาส ทรงสนับสนุนการทอผ้าไหม ผ้าไทยพื้นถิ่นต่างๆ และผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งเป็นผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ออกแบบพระราชทานให้พี่น้องคนไทยผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่นิยม พี่น้องคนไทยที่มีฝีมือเชิงหัตถกรรมได้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถดูแลตนเองและครอบครัว นำพารายได้หมุนเวียนในชุมชน เอื้อให้เกิดการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เชิญชวนข้าราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมปฏิบัติบูชาในการทำความดี ตามที่พวกเราจะทำได้ คือการเสียสละแรงกาย แรงใจในการบรรจุอาหาร การบริจาคอาหาร บริจาคหน้ากากอนามัย รณรงค์ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างมั่นคงทางอาหาร” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล ได้ร่วมใจกัน ในการทำความดีครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่ามีที่เดียวในโลกที่เรามีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือกันทั้งประเทศ ซึ่งเราก็เป็นพลังส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องจำนวนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อประเทศชาติ อาทิเช่น บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหวังว่า โครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด- ๑๙” จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชนะและฝ่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ โครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-๑๙” เพื่อมอบอาหารกล่องปรุงสุก วันละ ๑,๑๐๐ กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในเขตชุมชนวัดระฆังฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นจะมีตัวแทนมารับข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชน ดังนี้
๑. แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์
๒. วัดศรีสุดาราม จำนวน ๒๐๐ กล่อง
๒. แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสนาม Local Quarantine (LQ) โรงแรมธำรงค์อิน จำนวน ๒๐ กล่อง
๓. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓๐๐ กล่อง
๔. เจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจฯ เขตบางกอกน้อย จำนวน ๑๘๐ กล่อง
๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกน้อย จำนวน ๕๐ กล่อง
๖. ผู้สูงอายุ และประชาชนในชุมชนวัดระฆัง จำนวน ๒๕๐ กล่อง
๗. โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จำนวน ๑๐๐ กล่อง
นอกจากนี้ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จมหาวีระวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สนับสนุนข้าวสาร, พระครูสมุห์ วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เอื้อเฟื้อสถานที่ แม่ครัว และเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำข้าวกล่อง จำนวน ๑,๑๐๐ กล่องทุกวัน
ขอบคุณที่มา : ภาพ/ข่าวกองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข่าว : ประขาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ

๖๙๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี และคณะ เดิน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก ทั้ง ๓ สมาคม เดินทางไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานภาพข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๙๗. สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารกล่องให้ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา นายกสมาคมสตรีภูเก็ตองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมและสมาชิก เดินทางไปมอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แพทย์พยาบาลและและจิตอาสา ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ covid – ๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต

นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอก ๓ ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักนับจากเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันเกือบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น สมาคมสตรีภูเก็ต จึงร่วมกันจัดทำอาหารมื้อเย็น และผลไม้เพื่อเป็นให้กำลังใจสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่กันเข้มแข็ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ