๖๖๘. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ชวนกันสวมใส่ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กรุงเทพฯ

ชู สอดคล้อง นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก จำนวน ๑๐ คน เดินทาง มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งกายสวมชุดผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QUEEN SIRIKIT Museum of textiles) ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่า สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ได้จัดทำหนังสือเรียนเจ้าหน้าที่หอรัษฎากรพิพัฒน์ แจ้งขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QUEEN SIRIKIT Museum of textiles)และขอวิทยากร บรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาหอรัษฎากรพิพัฒน์ ตามโครงการแต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔
นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการได้มีโอกาสเข้าชมหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในวันนี้ ดิฉันและคณะ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสได้เข้าชม นิทรรศการทรงคุณค่าของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพราะทุกชิ้นงาน เป็นงานที่มีคุณค่ามาก ประกอบกับมีกิจกรรมแต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ จึงชวนกันแต่งกายผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ ผ้าไหมแพรวาที่ได้ชื่อว่า “ราชินีแห่งไหม” เพราะมีความงดงาม ทุกลวดลาย ทุกความระยิบระยับของเส้นไหม ล้วนสืบสานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกตกต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นคุณค่าที่ทั้งผู้ผลิตและผู้ครอบครองล้วนภาคภูมิใจ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ของสมาคมฯ สอดคล้องกับ นโยบาย ของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ซึ่งสำหรับดิฉันและกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสมาชิก มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่า ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ใส่ไปทุกงาน เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ (พระบรมมหาราชวังปิดทำการวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ สามารถเข้าพระบรมมหาราชวังได้ทางประตู สวัสดิโสภา และประตู มณีนพรัตน์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้เตรียมมาตรการความพร้อมสำหรับการรับมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชม ดังนี้
▪ ให้ผู้เยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
▪ จัดเตรียมเจลฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่พิพิธภัณฑ์
▪จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือแบบกด วางอยู่ในห้องน้ำ
▪ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว
▪ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์บ่อยครั้ง
Due to the coronavirus situation at present, Queen Sirikit Museum of Textiles implements precautionary measures to prevent the spread of COVID-19 Virus as follows:
▪ Providing alcohol hand sanitizers around the museum buildings
▪Providing liquid soap dispenser in toilets
▪ Temperature check of visitors and staffs before entering museum
▪ Cleaning regularly
▪ Instructing our staffs to wear a mask on duty all the time

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ๖๖๗.สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วม แสดงแบบงาน OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุก พร้อมจัดชุดการแสดงผ้าชนเผ่าประยุกต์ ชุดราชสำนักล้านนา จนถึงยุคปัจจุบัน ชู ภูมิปัญญาการแต่งกายท้องถิ่น

วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมแสดงแบบผ้าไทย ในงาน OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ โดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมกรรมการและสมาชิก ร่วม แสดงแบบผ้าไทย โดยส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ด้วยการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเพื่อเป็นการรักษา ต่อยอด ทางสมาคมฯ ได้จัดชุดการแสดงผ้าชนเผ่าประยุกต์ ชุดราชสำนักล้านนา จนถึงยุคปัจจุบัน ในชื่อชุด สืบสานรักษา ต่อยอด พัสตราภรณ์ไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙


รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

๖๖๖.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกของสมาคม ได้จัดพิธีจัดพิธีสรงน้ำพระ บายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เป็นสิริมงคลในชีวิต อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง รวมถึงสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ให้ความอบอุ่นมีน้ำใจไมตรีต่อกัน โดยมีกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงด้วยบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

๖๖๖.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

๖๖๕. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
นางสมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นาง พรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางจงชนก พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

https://youtu.be/Hpo9dW3nAl4
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๖๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมร

    วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯถวาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

๖๖๓. “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะบุคคลจากหลายวงการได้ รวมตัวกันดำเนินโครงการ จัดทำบทเพลงพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 นี้ โดยเชิญท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เป็นผู้ขับร้อง

๖๖๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๐ น. พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานพิจารณาผ้าป่า และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ สมทบเข้าเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยางคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยรองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและองค์กรสมาชิกเข้าร่วมพิธี ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ภาพข่าว : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
๖๖๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมโครง เสวานา (โต้วาที) “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส VS ไม่จดทะเบียน จัดโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส โดยมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯเป็นผู้แทน จากสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับหน่วยงานสตรี ทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยากร รวมถึง เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุภัทรา สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ
สำหรับรายการเสวนาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส แบ่งเป็น ๒ ช่วง เวลาดังนี้
ภาคเช้า นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ และ นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสวนาฯผู้ทรงวุฒิภาคราชการ และภาคเอกชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมครอบครัวให้เข็มแข็ง” และจัดให้มีการอภิปราย เรื่อง“ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน : สมรส VS ไม่จดทะเบียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคบ่าย เป็นการเปิดเวที วิเคราะห์คดีกรณีศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชนด้านคดีครอบครัว และแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อเสีย สามารถสรุปโครงการเสวานาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส VS ไม่จดทะเบียนพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไ ด้ ซึ่งจากการจัดเสวนา ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้หลายภาคส่วน เข้าใจระบบครอบครัวมากขึ้น สำหรับประเด็น กรณีจดทะเบียน : สมรส VS ไม่จดทะเบียนสมรส ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกระตุ้น ดูและสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสิทธิ และใช้สิทธิได้ การเสวนาในหัวข้อดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้หลายภาคส่วน ตระหนักในความสำคัญของระบบครอบครัวและสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยฯ จะรายงานผลการประชุมของการจัดเสวนา นำเสนอภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๖๐. กรมการพัฒนาชุมชน โอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้สภาสตรีแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสภาสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้แจ้งในที่ประชุม กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้สภาสตรีแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสภาสตรีแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทางสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นำรถยนต์ดังกล่าวไปซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ ได้เรียนเชิญ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติ ฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร รับมอบรถยนต์ดังกล่าวและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ