๒๗๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมถ์

๒๗๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๗๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้สด และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนองค์กรสมาชิก ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้สด และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวังภาพ : สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๗๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนองค์กรสมาชิก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๔๖ รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธี และมีคณะองคมตรีและภริยา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรส หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี


ภาพ : สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๗๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ โดยมีราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ในวงเงิน ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ติดต่อรับแบบได้ที่ สำนักงานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคามายังสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
ผู้ประสานงาน :นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๙๒-๖๙๕๕

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ที่อยู่อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ เลขที่ ๖/๒ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์.๐๒-๑๑๗-๙๓๕๓

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๗๐. ขอเชิญชวนเปิดหมายเลข ๒ รับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เผยแพร่ออกอากาศ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล(ลำดับที่ ๒๔) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ต

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๕ - ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญชวนรับชม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เผยแพร่ออกอากาศ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และผู้แทนองค์กรสมาชิก กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล(ลำดับที่ ๒๔) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จะเริ่มเผยแพร่ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๕ - ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อยู่ในลำดับที่ ๒๔ จากจำนวนทั้งหมด ๓๑ หน่วยงาน


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๙. สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๖๘. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ในโอกาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. นำ คกก.ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม ร่วมหารือแนวทางรับมือปัญหาเร่งด่วน กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชูประเด็น มุ่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูถัมภ์ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor : SCC) เข้าพบเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) โดยมี นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรองประธาน นำเรื่องโครงการ "พื้นที่พิเศษระเบียงสังคม" หรือ SCC (Social Capital Corridor) ปรึกษาปัญหาในการสร้างศักยภาพ "คน" สำหรับการรับมือกับปัญหาสังคมที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการป้องกันปัญหาใหม่ๆ ที่อาจมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งมีคุณธรรมและเป็นสุข อันเป็นนโยบายหลักของประเทศและเป้าหมายสากล ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวในฐานะของคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษ SICC "ระเบียงสังคม"Social Capital Corridor THAILAND ว่า “การเข้าถึงการศึกษา และการสร้างอาชีพ เป็นสิ่งพื้นฐานในการสร้างโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้สตรี พึ่งพาตนเองได้
นายจุติ กล่าวว่า โครงการ "พื้นที่พิเศษระเบียงสังคม" หรือ SCC (Social Capital Corridor) มีเป้าหมายหลักในการสร้างศักยภาพ "คน" สำหรับการรับมือกับปัญหาสังคมที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการป้องกันปัญหาใหม่ๆ ที่อาจมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งมีคุณธรรมและเป็นสุข อันเป็นนโยบายหลักของประเทศและเป้าหมายสากล โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณะ (PPP - Public Private Partnership) ซึ่งโครงการ SCC มุ่งทำเฉพาะสิ่งที่ "สำคัญ - จำเป็น - เร่งด่วน" เท่านั้น ดังนั้น การดำเนินการจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนแบบพิเศษจากภาครัฐ โดยวิธีการพิเศษ (ทำนองเดียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC) เนื่องจากกลุ่มคนใน SCC มีความเปราะบางจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือมีลักษณะปัญหาจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนพร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อน SCC ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ SCC ในพื้นที่ปฏิบัติการใน กทม. ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กทม. ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางในชุมชนรวม ๕ มิติ ได้แก่ ๑) มิติเศรษฐกิจ (Economics) ทักษะ อาชีพ รายได้ ๒) มิติการศึกษา (Education) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ปรับสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ๔) มิติความสัมพันธ์ (Engagement) พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี และ ๕) มิติด้านคุณธรรม (Ethics) ส่งเสริมคุณธรรมพลังบวก เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเพื่อ “อยู่รอด เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความสุข” อีกทั้งมีการระทมทุนจากผู้นำภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบาง โดยมีแผนความร่วมมือและดำเนินการ ๔ ขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ ๒ แล้ว คือ พิมพ์เขียวแผนดำเนินงานพร้อมลงมือ และคาดว่าใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน จะเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ ๓ โดยจะมีการประเมินผลในไตรมาสที่ ๔ ต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน SCC ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ และความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมี นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานฯ กราบเรียนแนวทางการขับเคลื่อนงานของ SCC และพื้นที่ดำเนินการ


เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๒๖๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ภาพ : นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์
เรียบเรียง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบให้เด็กขาดแคลน และด้อยโอกาส

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่มหาลัยเกษมบัณฑิตพัฒนาการ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษา ๕๐๕ ทุน สำหรับเด็กขาดแคลน โดยมี นางศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ในพิธีฯ
สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ก่อตั้งมากว่า ๖๐ ปี และได้มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสมาคมฯ ให้กับเด็กกำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเงินบริจาคทาน ซะกาตจากผู้มีจิตศรัทธา มาเป็นทุนการศึกษา โดยพิจารณาจากผู้ที่ขาดพ่อ หรือแม่ มาจากครอบครัวที่ยากจน ทุนที่ได้รับจะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ กับสมาคมฯ และเป็นทุนต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษา


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ