๔๓๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๓๕. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๓๔.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP Midyear 2024 หลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทย”

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วม พิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทย” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทย” และมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย เอกอัครราชทูต คณะทูตานุทูต ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้ประกอบการ OTOP สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อยอดคุณภาพของสินค้า OTOP ให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไป

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๓๓.โรงพยาบาลปากพนัง มอบวีลแชร์ ตามโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" ถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฤ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ Home health care โรงพยาบาลปากพนัง มอบ รถเข็น แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอปากพนัง ซึ่งได้รับบริจาครถเข็นจากนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ ตามโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฤ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และโรงพยาบาลปากพนัง ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรับมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" จากนางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นางรชตภร โตดิลกเวชซ์ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ และคณะกรรมการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ โดยมี คุณ จิระพา มากมณี รองประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง ผู้อำนวยการโรงพยาลปากพนัง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม

/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๓๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันนี้ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมาย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ ไปทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๓๑.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๕ น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีคณะรัฐมนตรี องค์กรต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายราชสดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลว่า “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ ณ บริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนทั่วโลก มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้”

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๔๓๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๔๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
.
จากนั้น เวลา ๐๘.๔๕ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๒๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยสีม่วง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมทบ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗คณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมใจสวมใส่ชุดผ้าไทยจิตรลดา สีม่วง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวน คณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ “


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ๔๒๘. สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล “พระราชินี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ วันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่าง วันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔๒๗. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบองคมนตรี เพื่อรับฟัง "โครงการเรียนรู้ เข้าถึง เข้าใจเพื่อสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.ฉันทนา เปียทอง นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ และ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ /องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ นายฐากร ธรรมประทีป รองเลขาธิการคณะองคมนตรี นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และโครงสร้างสำนักงานองคมนตรี ตลอดจนการถวายงานขององคมนตรีในภารกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเจ้าหน้าที่กองแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
คณะองคมนตรี เป็นคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อถวายคำแนะนำและความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันมีคณะองคมนตรี จำนวน ๑๙ คน โดยปฏิบัติภารกิจ อาทิ การถวายความเห็นประกอบร่างกฎหมาย การถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และถวายความเห็นสนองพระราชกระแสเรื่องอื่น ๆ การถวายความเห็นประกอบเรื่องฎีกา รวมทั้งงานโครงการตามพระราชดำริ

การดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มการพัฒนาและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหลักการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน กปร. ที่ดำเนินงานสนองงานพระบรมวงศานุวงศ์

ในโอกาสนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ /องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบขอบพระคุณท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ "โครงการเรียนรู้ เข้าถึง เข้าใจเพื่อสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้น้อมถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดย คณะกรรมการ /องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมจะนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับฟังในวันนี้ ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และต่อยอดให้องค์กรสมาชิก และประชาชนในพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางสร้างความสุขที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ต่อไป


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ