๗๒๗. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนพี่น้องคนไทยและองค์กรสมาชิก ร่วมกันทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์และประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตระวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจกันทำความดี ด้วยการแบ่งปัน แบ่งความสุข โดยจัดทำข้าวกล่องไปมอบ ให้กำลังใจ เลี้ยงอาหารทหารเกณท์น้องใหม่ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะไปเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ประจำการในพื้นที่ต่างๆ

ดร.อัจฉรา พรสีมา กล่าวว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธ์ และคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด) จังหวัดกาฬสินธ์ รวมใจทำความดี ด้วยการแบ่งปันความสุข ทำอาหารกล่องไปเลี้ยงทหารเกณท์ไหม่ จากจังหวัดกาฬสินธ์ที่จะไปเดินทางไปประจำการที่ต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขอให้ทหารใหม่จิตใจที่เข้มแข็ง อดทน อดกลั้นและมีความสามัคคี พร้อมที่จะออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติ และมีความสง่างามจากพลเรือนเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบ ให้กับกองทัพไทยต่อไป ทั้งนี้สอดคล้องกับ นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธุคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา ขานรับนโนบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนพี่น้องคนไทยและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกันทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วย นางมุกดาธิษณ์ ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยาและคณะกรรมการของทั้ง ๒ สมาคม ได้ร่วมกัน ช่วยเหลือใช้ปลดหนี้ให้สมาชิกกองทุนสตรีที่ประสบปัญหา ประกอบด้วย ถูกตัดขา ตาเกือบบอด ถูกตัดนิ้ว ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ อีกทั้งยังมีหนี้สินที่ต้องชำระ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และสมาคมสตรีศรีอยุธยา จึงมีมติให้ความช่วยเหลือใช้หนี้แทนให้ ให้กับนางสาวรันทม ใหม่เอี่ยม อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๐๓ บาท อ.มหาราช เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แบ่งปันความสุข ตามนโยบายของสภาสตรีแห่งชาติ
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และสมาคมสตรีศรีอยุธยา ได้รับข้อมูลว่านางสาวรันทม ใหม่เอี่ยม สมาชิกกองทุนสตรีประสบปัญหาร่างกายถูกตัดขา ตาเกือบบอด ถูกตัดนิ้ว ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ หาเงินมาใช้หนี้กองทุนสตรีได้ จึงลงมติร่วมกัน ทำความดี ให้ความช่วยเหลือปลดหนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์พ่อแม่พี่น้องประชาชน ตามนโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๖.สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำขนมจีน พร้อมขนมหวาน จำนวน ๑๓๐ ชุด มอบเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางปะอิน

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา พร้อมด้วยองค์กรสตรี อ.บางปะอิน มอบขนมจีน ขนมหวานข้าวเหนียวถั่วดำ เห็ดทอดสามรส จำนวน อย่างละ ๑๓๐ ชุดให้นายวัชระ กระแสฉัตร นายอำเภอบางปะอิน มอบต่อให้กับผู้แทนโรงพยาบาลยางปะอินเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในช่วงวิกฤตโควิดนี้ ณ โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้ "ลุงดำ-ป้าน้อย" ตามโครงการ "บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้" ที่อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ นำองค์สมาชิกได้ร่วมพิธีมอบบ้านให้"ลุงดำ-ป้าน้อย" ตามโครงการ "บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้" ภายใต้การอำนวยการของ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ “บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้”
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคุณตาดำ-ยายน้อย แก้วศรี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ ๘ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสภาพที่อยู่อาศัยเดิมอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ผุผัง ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ซึ่งการก่อสร้างในครั้งนี้สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับ นายอำเภอผักไห่ นำไปก่อสร้างบ้านดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มสตรีอำเภอผักไห่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องที่นอน หมอน ผ้าห่ม ให้แก่ ให้ "ลุงดำ-ป้าน้อย" อีกด้วย
ทั้งนี้ได้มีพระครูวิบูลประชากิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อและเจ้าคณะตำบลโคกช้าง หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลผักไห่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

รายงานข่าว :สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเชิญชวนคนไทยทำความดี เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้ง “ โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ” เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประกอบอาหารปรุงสุกจากแม่ครัวมืออาชีพ จำนวน วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด–๑๙) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๖ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑ กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการและองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการ "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๖ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย เพื่อดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่พระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ โดยมิทรงย่อท้อ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองเสมอมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เชิญชวนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
สำหรับจัดตั้ง "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตชุมชนวัดระฆังฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นจะมีตัวแทนมารับข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชน ดังนี้
1. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓๐๐ กล่อง
2. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๒๐๐ กล่อง
3. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑๗๐ กล่อง
๔. โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ (ศูนย์วัดศรีสุดาราม) เขตบางกอกน้อย จำนวน ๒๐๐ กล่อง
๕. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี วัดระฆังฯ จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๖. เจ้าหน้าที่กวาดขยะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน ๓๐ กล่อง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล ได้ร่วมใจกัน ในการทำความดีครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่ามีที่เดียวในโลกที่เรามีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือกันทั้งประเทศ ซึ่งเราก็เป็นพลังส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องจำนวนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อประเทศชาติ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหวังว่า โครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชนะและฝ่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) ไปด้วยกัน รวมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยได้ช่วยกันทำความดีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ดร.วันดี กล่าวเชิญชวน

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2129821
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๒๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้ง “ โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ” เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กร สมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการ "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๖ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดย "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19" กำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด–๑๙) ในเขตกรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย เพื่อดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่พระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ โดยมิทรงย่อท้อ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองเสมอมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เชิญชวนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจัดตั้ง "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในเขตชุมชนวัดระฆังฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นจะมีตัวแทนมารับข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชน ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓๐๐ กล่อง ๒. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๒๐๐ กล่อง ๓. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑๗๐ กล่อง ๔. โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ (ศูนย์วัดศรีสุดาราม) เขตบางกอกน้อย จำนวน ๒๐๐ กล่อง ๕. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี วัดระฆังฯ จำนวน ๑๐๐ กล่อง ๖. เจ้าหน้าที่กวาดขยะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน ๓๐ กล่อง

แหล่งที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๒. สมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบกล่องยังชีพ “ซอนต้า” จำนวน ๓๐๐ กล่อง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ศูนย์การช่วยเหลือของกระทรวง พม. และเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. รับฟังนโยบายการช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-๑๙ ในทุกมิติ

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมซอนต้า ประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการของสมาคมซอนต้า ประเทศไทย เพื่ออธิบายภารกิจของรัฐบาล ในการช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบภัย COVID –๑๙ ในทุกมิติ และผู้บริหารกระทรวงระดับสูงได้ปรึกษาหาแนวทางความร่วมมือ ในการช่วยเหลือศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยว ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในโอกาสนี้ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ได้บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และสมาคมซอนต้า ประเทศไทย โดย ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ และที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้นำกล่องยังชีพ “ซอนต้า” จำนวน ๓๐๐ กล่อง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ - บาท มอบให้ศูนย์การช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID –๑๙ และประชาชนผู้ที่ยากไร้และต้องการความช่วยเหลือ ต่อไป


รายงานข่าว : สมาคมซอนต้า ประเทศไทย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อสานต่อพระราชปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เพื่อสานต่อพระราชปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความจำเป็น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ด

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำ ผลผลิตพืชผักสวนครัว จำนวน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” สู้ภัยโควิด-๑๙ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มอบหมายให้นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาฯ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก นำ ผลผลิตพืชผักสวนครัว จำนวน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม ประกอบด้วย ฝักทอง หอมหัวแดง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี พริก มะเขือ มะเขือยาว มะเขือพวง ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า มะนาว มะม่วง กระเพรา แมงลัก โหระพา แตงกวา ถั่วฝักยาว ส้มป่อย บวบ มะนาว ผักกาด กล้วย มะละกอ ถั่วฝักยาว เข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดโดยพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และมีภาคีเครือข่ายสตรี และองค์กรภาคส่วนต่างๆ นำพืชผัก เข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” แจกจ่ายผลผลิตพืชผักสวนครัว ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- ๑๙ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๑๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ สนทนาสด ในรายการ “ เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ”มีแล้วแบ่งปัน”ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รายการ “ เช้านี้ที่ภาคเหนือ” สถานีโทรทัศน์ NBT สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๓ เชียงใหม่ เรียนเชิญ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนทนาสดเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ”มีแล้วแบ่งปัน” ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาธิการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ”มีแล้วแบ่งปัน” ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
นางสาววรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลูกพืชผักสวนครัว ในโครงการ ปลูกผักสวนครัว สู่ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยทางสมาคมฯได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ผ่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับกรรมการสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ง ๙ ตำบล และ ๑ เทศบาลนคร นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วยวิกฤกติ โควิด ๑๙ และสร้างความมั่นคงทางอาหารไปสู่ครัวเรือน และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลโครงการ ปลูกผักสวนครัว สู่ชุมชน โดยกำหนด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๓ น. ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นำโดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิก และเครือข่ายสตรีจะได้นำเมล็ดพันธุ์ผัก ผลผลิตพืชผักสวนครัว จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม นำไปร่วมกิจกรรม ”มีแล้วแบ่งปัน” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ แจกจ่ายผลผลิตพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นกล้า ผลไม้ อาหารแห้ง ปุ๋ยหมัก นำมาแบ่งปัน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ