๓๑๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน” หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายสาธารณสุข ยิ้มปลื้ม หายเหนื่อย เสียงตอบรับจากใบประเมินผล ดีมากทุกใบ ของผู้เข้าอบรม ขอบคุณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน” หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยมี นางสาวสุนันท์ โชคดารา ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนางพวงทอง ตันวงษ์วาน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข ผู้นำคณะวิทยากรโรงพยาบาลศิริราช ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน บรรยายหัวข้อเรื่อง“ ผู้สูงวัยสายสตรอง คัดกรองป้องกันดูแลโรค” มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการจากฝ่ายวิชาการ จากฝ่ายสาธารณสุข สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อีก จำนวน ๑๐ ท่าน รวมจำนวน ทั้งสิ้น ๗๐ คน
สำหรับการบรรยายในวันนี้ คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ได้ให้ความรู้ เบื้องต้นในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งแนะนำการตรวจหามะเร็งเต้านม การสังเกตความผิดปกติของร่างกาย รวมทั้งการปฐมพยาบาลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันได้ หรือที่สำคัญการ มีสติ สามารถช่วยชีวิตตนเองได้ หรือ คนรอบข้างในยามฉุกเฉิน ให้รอดปลอดภัยได้ หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลศิริราช แนะนำ กรณีพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 ได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


เรียบเรียงข่าว : ดร. อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ผ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๓๑๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีเปิดงาน ” ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ” ปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ๙๑ พรรษา

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมาย ดร.ฉันทนา เปียทองดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมคณะทูตานุทูต คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน โดยปีนี้ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย แสดงถึงความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของผ้าบาติก ที่มีการประยุกต์ให้สวยงาม
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเชิญชวนคนไทย ราวมสนับสนุนซื้อสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธี จุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะผู้นำองค์กรสตรี นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธี และมีประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีอน่างพร้อมเพรียงกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๙. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๘. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีฯ และมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส รองนายกรัฐมนตรีและภริยา ผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจพร้อมภริยา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๓๐๗. พิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

๓๐๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบบ้านสภาสตรีแห่งชาติ จำนวน ๒ หลัง ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีผู้แทนสมาคมส่งเสริมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ และคณะกรรมการ เดินทางไปมอบบ้านสภาสตรีแห่งชาติ จำนวน ๒ หลัง ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประกอบด้วย
จุดที่ ๑ มอบบ้าน “สภาสตรีแห่งชาติฯ” ให้ นางสาวทองใบ ศาลาคำ อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๐หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ ๒ มอบบ้าน ”สภาสตรีแห่งชาติฯ” ให้ นางคำฝั่น เหล็กเพชร อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านแวง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๕. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กลุ่มเปราะบาง และมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน และ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปจำนวน ๖๐ ห่อ ให้กลุ่มเปราะบาง และมอบเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ ทุกท่าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ