๓๔๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรนมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน "วันผู้พิการสากล" จังหวัดอุดรธานี และจัดโรงทานข้าวมันไก่ เลี้ยงประชาชน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรนมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน "วันผู้พิการสากล" จังหวัดอุดรธานี และจัดโรงทานข้าวมันไก่ ๖๐๐ จาน ให้ผู้พิการ ๖๐๐ คน ที่บริเวณศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๔๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย อุปนายกฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ที่ห้องมุขมนตรี เจริญโฮเต็ล อุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๔๖.สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานีจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย เลขาธิการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมแม่ดีเด่นภาค ๖ ซึ่งมีสมาชิกจากจังหวัดต่างๆในสังกัดภาค ๖ เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ห้องมุขมนตรี เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๕.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกิจกรรมและช่วยงานกาชาดประจำปีทุ่งศรีเมือง ที่ร้านธารากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

๓๔๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต และทำโรงทานฉลองอุโบสถใหม่ วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี กรรมการและสมาชิก ไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต และทำโรงทานข้าวมันไก่ ๑๐๐๐ จาน เนื่องในโอกาสฉลองอุโบสถใหม่ วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

๓๔๓.นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและนักท่องเที่ยวชมความงามของ “สวนดอกไม้บ้านห้วยสำราญ” อุดรธานี สวยไม่แพ้เมืองเหนือ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและสมาชิก ไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ ที่บ้านห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นางกอบแก้ว คงน้อย กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศที่จังหวัดอุดรธานี เย็นสบาย ท่านที่แวะมาเที่ยวไหว้พระที่อุดรธานี แล้วไม่ควรพลาดแวะมาชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ จึงเชิญชวนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและนักท่องเที่ยวชมความงามของ “สวนดอกไม้บ้านห้วยสำราญ” อุดรธานี สวยไม่แพ้เมืองเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสำราญ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปชมความงามของ “สวนดอกเบญจมาศ” ของแปลงดอกไม้ท่องเที่ยว และดอกไม้นานาพันธุ์ แห่งบ้านห้วยสำราญ บ้านห้วยเจริญ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ต่อเนื่องตลอดช่วงวันหยุดยาว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๔๒.นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการสมาคมสวมใสผ้าไทย นมัสการสิ่งศักด์สิทธ์เสริมความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมกันแต่งกายผ้าไทยสวยงามตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ที่ได้ลงนามบันทึก ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดอุดรธานี "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยนำคณะกรรมการ และสมาชิก ไป กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ นมัสการสิ่งศักด์สิทธ์เสริมความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดสันติวนาราม บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
นางกอบแก้ว คงน้อย กล่าวว่าสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี มีความภาคภูมิใจ ในการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ "โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี จึงรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยเพื่อเป็นเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยตามเจตนารมณ์ที่กล่าวข้างต้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๔๑. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิก ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๔๐. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและองค์กรสมาชิกลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
จากนั้นดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯและคณะฯได้ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ที่พระบรมมหาราชวัง ในวันนี้ (๑ มกราคม ๒๕๖๓) ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๓๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สวมใส่ผ้าทอพื้นเมือง ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” รณรงค์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาจากท้องถิ่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งมีนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรสตรี และสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ขอบคุณที่มา ภาพ/ข่าว : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เรียบเรียง/เผยแพร่ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ