๗๔๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน .มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ และข้าวสารจัดทำถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ๒ เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ ๒ เครื่อง เครื่องวัดความดัน ๑ เครื่อง ชุด PPE ๔๐๐ ชุด ชุดช่วยเหลือเบื้องต้น ๑๐๐ ชุด ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ดิจิทัล สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล หน้ากากอนามัย และถ่ายไฟฉาย AAA รวมมูลค่า ๒ ล้านบาท ( สองล้านบาทถ้วน)ซึ่งจะนำไปส่งต่อให้ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ต่อไป
พร้อมกันนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ยังได้มอบข้าวสารจำนวน ๒๙๔ ถุง ให้แก่กลุ่ม Food For Fighters (ข้าวเพื่อหมอ) เพื่อนำไปร่วมจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตนเองที่บ้าน (Home Isolation)ผู้มีความเสี่ยงสูงที่กำลังกักตัว และประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อีกด้วย

เรียบเรียงข้อมูล/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบรอหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๔๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด ๑๙ ให้.คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาง สุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ คณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด ๑๙ ให้แก่ด่านหน้าบุคลากรการแพทย์ โดยมี ท่าน รศ.นพ ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ หน้ากากอนามัย N94 จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น แว่นตาเฟชชิว ๒๐๐ อัน และชุดขาตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ+พ่นแอลกอฮอล์ ๑๐ เครื่อง ณ.คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ


รานงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๓๙. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามถวายพระพรสำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่มา: https://wellwishes.royaloffice.th

๗๓๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๖ คณะกรรมการบริหารสมัยที่ ๒๖ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ด้วยระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางศรีวรรณ สายฟ้า นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กีรติ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ ดร.พินิดา ดร.พนิดา ชินสุวพลา ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ รศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานฝ่ายสารสนเทศ นางจงชนก พัชรประภากร ประธานฝ่ายบรรณรักษ์และทะเบียน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ นางณพดา เพชรช่อฉัตร ประธานฝ่ายปฏิคม ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว ; ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์


๗๓๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เดินหน้าให้กำลังใจชาวนครปฐม มอบอีก ๑๐,๐๐๐ บาทช่วย สบทบทุนและอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิต - ๑๙ โรงพยาบาลดอนตูม

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน สบทบทุนและอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิต - 19 โดยมอบผ่าน นายแพทย์ มานะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม เป็นผู้รับมอบ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ณ โรงพยาบาลดอนตูม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม


รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๓๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม รุคช่วยเหลือด่วน มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สนับสนุน ศูนย์โควิต ๑๙ จังหวัดนครปฐมโดย ที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิต ๑๙ ในจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม ร่วมระดมพลังกาย พลังใจบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน ศูนย์โควิต ๑๙ จังหวัดนครปฐมโดยมอบให้ผ่าน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิต ๑๙ ในจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการด่วนที่สุด ก่อนที่สถานการณ์ จะลุกลามส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ณ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๓๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมบันทึกเทปประกอบด้วย นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณที่มา : ภาพ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๓๔. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสามองค์กร ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน"ทุเรียนภูเขาไฟและ GI อีสาน"

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานีและคณะกรรมการสามองค์กร ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ทุเรียนภูเขาไฟและ GI อีสาน" โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมโชว์พิเศษ สาธิตการปลอก “ทุเรียนภูเขาไฟ”บนเวที ก่อนเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติที่มารอต้อนรับ และประชาชนทั่วไปให้มาอุดหนุน และลิ้มลองรสชาติของ ทุเรียนภูเขาไฟ”จากจังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


นางกอบแก้ว คงน้อย กล่าวว่า สำหรับ งาน “ทุเรียนภูเขาไฟ และ GI อีสาน” นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ มีทุเรียนหลายสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค และจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายด้านตลาดการค้าทุเรียน ขับเคลื่อนไปพร้อมกับสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ และพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดทุเรียน และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔๐ คูหา อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟ GI ศรีสะเกษ สินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ สมุนไพร ผ้าทอและเครื่องประดับโบราณ เป็นต้น

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ๗๓๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลอุดรธานี นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยหายใจของผู้ป่วยในช่วงโรคโควิด-๑๙ กำลังระบาดหนัก

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ได้รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อนำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจของผู้ป่วยในช่วงโรคโควิด-๑๙ กำลังระบาดหนัก โดยสอดคล้องกับ นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน โดยมี พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ ทพญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกหลวงตามหาบัว โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๓๒.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ HD

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจงชนก พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางอนันตยา พรชูตรง เลขานุการ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๗ HD กรุงเทพมหานคร โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ HDภาพ : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์