๕๙๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยม ให้กำลังใจผู้ประกอบการ ร้านค้าชุมชน ในงาน “OTOP City 2020 “

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคงจุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ สินค้า Otop ในงาน” OTOP City 2020 “ ณ อาคาร Challenger ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในโอกาสนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน และองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มาสนันสนุนสินค้าในงาน” OTOP City 2020 “ พบกับของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ จากทุกภูมิภาค ราคาเดียวกันกับที่ท่านเดินทางไปในจังหวัดนั้นๆ อีกทั้งในงานได้รวมงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่า มรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่น แพรพรรณงานผ้า ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน มาจัดแสดงให้ได้ช้อปกันเป็นของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าจากชุมชน

” OTOP City 2020 “ วันที่ : ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม 2563
เวลา : ๑๐.๐๐.- ๒๐.๐๐ น. สถานที่ : Challenger ๑ - ๓
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๙๓.สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดงานกาล่าไนท์ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานกาล่าไนท์ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาล่าไนท์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายตลาดเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ขอเชิญเที่ยวงาน otop city ๒๐๒๐ จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้ มีองค์กรสมาชิก ของสภาสตรีแห่งชาติฯ จากทุกภาคทั่วประเทศ นำสินค้ามาจำหน่ายในงานอีกด้วย ดังนั้นท่านจะได้พบกับสินค้าดี มีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ

๕๙๒. ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาฯ มรภ.ภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

Link Clip ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาฯ มรภ.ภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕๙๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ชู สตรีมีความรู้ช่วยเหลือผู้อื่น ยามฉุกเฉิน ควบคู่โครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.อัจฉรา พรสีมา ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูภัมถ์ ร่วมกับนายก/ประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกของสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๔๔ คน จาก ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดยโสธ ร่วมกันจัดประชุมใหญ่ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๙ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี สวราชย์. แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิด การประชุม ณ อาคารยุทธไชย กองพลทหารราบที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ดร.อัจฉรา พรสีมา กล่าวว่าสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบายสภาสตรีแห่งชาติฯ ในการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากล โดยการประชุมใหญ่ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๙ ประจำปี ๒๕๖๓ มีการรายงานผลงาน และทบทวน แผนกิจกรรมที่ดำเนินการใน ปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ทุกกิจกรรม เป็นการทำงานให้กับสังคมโดยรวม และเป็นการกระชับมิตรความสามัคคีในกลุ่มสตรี อีกทั้งฝึกฝนให้สตรีมีความสามารถที่จะป้องกันตนเองเมื่อยามคับขัน และยังฝึกให้สตรีมีความรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่น ในการพยาบาลยามฉุกเฉิน รู้จักการสื่อสาร การรู้จักใช้อาวุธ สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง แพทย์ พยาบาล
นอกจากนี้ สมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.รอด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้หล่อหลอมให้กรรมการและสมาชิกทุกท่าน สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในสังคม ควบคู่โครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ของสภาสตรีแห่งชาติฯ กับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึก สามารถส่งต่อคุณค่าของมรดกทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีวิตให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๙๐. สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ในโอกาสจัดงานวันสตรีสากลฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น..นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มอบหมายให้ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และประธานคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมัยที่ ๒๖ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ในโอกาสจัดงานวันสตรีสากลฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๘๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากลฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มอบหมายให้ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และประธานคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมัยที่ ๒๖ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม และมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดการจัดงานและกิจกรรมในงานวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงแนวคิดหลัก (Theme) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
การจัดงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดจัดงานในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น สำหรับในปีนี้ แนวคิดหลัก (Theme) งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ มติที่ประชุมได้สรุปดังนี้ .”แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้ยั่งยืน” แบ่งเป็นประเภท สตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ประเภท) (รวม ๓๒ รางวัล) ประกอบด้วย
๑. สตรีนักนักบริหารดีเด่น (จำนวน ๙ คน)
๒. สตรีผู้ปฎิบัติการดีเด่น รวม ๙ คน
๓. สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น รวม ๖ คน
๔. สตรีผู้ประกอบการอาชีพอิสระดีเด่น รวม ๔ คน
๕. ศิลปินสตรีดีเด่น รวม ๑ คน
๖. สื่อมวลชนสตรีดีเด่น รวม ๑ คน
๗. สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น รวม ๑ คน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๘๘.ข่าวโทรทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

Link Clip ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาฯ มรภ.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 10 ธันวาคม 2563 (วันที่ 3)

๕๘๗.ข่าวโทรทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

Link Clip ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาฯ มรภ.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 9 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2)

๕๘๖. ข่าวโทรทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

Link Clip ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาฯ มรภ.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 9 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2)

๕๘๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมสัญจร ๔ ภาค โครงการ “ความร่วมมือ รังสรรค์ความดี ในพื้นที่ท้องถิ่น ชุมชน” ระหว่าง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิก ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร ๔ ภาค โครงการ “ความร่วมมือ รังสรรค์ความดี ในพื้นที่ท้องถิ่น ชุมชน” โดยมี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการสตรีแห่งชาติฯ นางจรรยาวรรณ สุวรันณาคาร กรรมการอำนวยการสตรีแห่งชาติฯ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.พนิดา ชินสุวพลา กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกในภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ สมาคมสตรีรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – แพร่ จังหวัดพะเยา สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจามเทวีศรีหริภุญชัยจังหวัดลำพูน สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย-ลำพูนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงราย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย-เชียงราย จังหวัดน่าน สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดน่าน เป็นต้น
ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวต้อนรับนายกสมาคมและองค์กรสมาชิกพร้อมด้วยชี้แจงวัตถุประสด์การจัดประชุมความร่วมมือระหว่างสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก โดยให้ข้อคิดเห็นบทบาทสตรีต่อสังคม และกล่าวแนะนำ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ที่เดินทางมาในวันนี้
จากนั้นเวลา ๑๕ ๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันเดียวกัน นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ.กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้บรรยายหัวข้อเรื่อง “บทบาทผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จและการขยายผลภารกิจขององค์กร” ให้องค์กรสมาชิกได้รับฟัง ซี่งนางพรทิพย์ ได้นำประสบการณ์จริงในการประกอบวิชาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ และเทคนิคสร้างความรักความสามัคคีและพัฒนาศักยภาพขององค์กรสมาชิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การทำงานเป็นทีมที่เช้มแข็ง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้องค์กรสมาชิก ทั้งนี้บรรยากาศการจัดประชุมสัญจร ๔ ภาค โครงการ “ความร่วมมือ รังสรรค์ความดี ในพื้นที่ท้องถิ่น ชุมชน” ระหว่าง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิก ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปด้วยความอบอุ่น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ