๕๕๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหารเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ในโอกาสสำคัญนี้ มีองคมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส หน่วยราชการในพระองค์ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภาสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕๔. รัฐบาลเชิญชวนแต่งกายสีเหลือง น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร

แหล่งที่มา: สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๕๕๓. พระเจ้าวรศ์เธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าวรศ์เธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยมี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ(ธ) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษาร่วม ๔๓ รูป สามเณร ๒ รูป
ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน ได้รับปัจจัยบำรุงอาราม(อย่างไม่เป็นทางการ ) จำนวน ๔,๒๖๓,๐๘๕ บาท
นอกจากนี้นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำสินค้า OTOP มาจัดจำหน่ายอาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และของฝากอีกมากมาย ณ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เติมเต็ม มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เยาวชนไทย

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตรการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายชนพัฒน์ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา กล่าวต้อนรับ ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยสิ่งของ อาทิเช่น ผ้าอนามัย ๔,๘๐๐ ชิ้น แปรงสีฟัน ๒๐๐ ชิ้น ยาสีฟัน ๑๙๒ ชิ้น เมล็ดพันธุ์ผัก ๕ กิโลกรัม เมล็ดทานตะวัน ๕ กิโลกรัม น้ำยาล้างจาน ๑๐ ชุุด น้ำยาซักผ้า ๑๐ ชุด ผ้าแมส ยา เสื้อผ้า ถุงเท้านักเรียน ขนม เป็นต้น พร้อมกันนี้ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสาธิตให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่าสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการของสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิตให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ดังนี้
- การสาธิตการเพาะและประกอบอาหารจากต้นอ่อนทานตะวัน
- การสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน
- การสาธิตการทำน้ำยาซักผ้า
- การลงแปลงปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกัน
- การสืบสานวัฒนธรรมล้านนาสอนฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ
- บริการตัดผมเด็กนักเรียนชาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕๑. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบห้องความดันลบให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ สู้ภัย COVID-๑๙

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวลัดดา วงศ์บุญสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา นางอัมพรรณ เตขะสมบูรณากิจ อุปนายกสมาคมฯ และนางลาวัลย์ แซ่ตั้ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมเป็นตัวแทน กรรมการและศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษาส่งมอบเงิน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสร้างห้องความดันลบ ( Negative Pressure ) นำไปใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์ นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวลัดดา วงศ์บุญสิน กล่าวว่าสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รวบรวมเงิน จากกรรมการ และที่ปรึกษา สมาคม รวมถึงศิษย์เก่า นำเงินมาบริจาคสนับสนุน สร้างห้องความดันลบ ( Negative Pressure ) เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙
“ห้องความดันลบ” เป็นห้องที่ใช้แยกผู้ป่วยติดเชื้อ หรือโรคที่ติดต่อทางอากาศ โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อ ไวรัส Covid-๑๙ เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องแยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยรายอื่นในโรงพยาบาล “ห้องความดันลบ” จึงเป็นห้องที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ไว้สำหรับแยกผู้ป่วยแบบเดี่ยว เป็นห้องที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอก อากาศภายในห้องผู้ป่วย จะถูกทำให้มีความดันต่ำกว่า ไม่ให้ไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตู เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณภายนอก
ที่มา: สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงภาพ-ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สรุปผลงาน ตอกย้ำ ขานรับโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน"

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สรุปผลงานของสมาคมฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีพิธีเลี้ยงอำลา นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พ้นวาระ จากการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษียณอายุราชการ โดยมีกรรมกการ และสมาชิกจาก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา‎ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอบางปะกงอำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอบ้านโพธิ์จำนวน ๑๑ อำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม และร่วมพิธีดังกล่าว จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ปฎิบัติหน้าที่ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่ต่อไป
นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระหว่างดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสตรีแห่งชาติฯ และให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามนโยบายของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติตามภารกิจของสมาคมฯอย่างเข้มแข็งตลอดมา รวมถึงโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน" ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการร่วมใจกันสวมใส่ผ้าทอไทย เป็นต้นแบบในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง ก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน สร้างครอบครัวสตรีไทยให้เข้มแข็งสืบไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ๕๔๙. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "สตรีอยุธยารวมใจภักดิ์รักษ์แผ่นดิน ปี ๒๕๖๓" เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ "สตรีอยุธยารวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓" ที่วัดพิชัยสงคราม ตำบลกะมัง อำเภอพระนคร ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายสตรี จาก ๑๖ อำเภอ จำนวน ๒๐๔ ตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีกิจกรรม "สตรีอยุธยารวมใจภักดิ์รักษ์แผ่นดิน ปี ๒๕๖๓" เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้รับเกียรติ จาก กอ.รมน.จ. พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พันจ่าอากาศเอก สุรศาสตร์ วิเศษลา (หนุ่ม บางเดื่อ) เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๐ คน เพื่อสร้างความสามัคคีในภาคีเครือข่ายสตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังสตรี เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยสมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า การกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ" เชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสร้างความรักความสามัคคีในสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ภาคีเครือข่ายสตรี จังหวัด.พระนครศรีอยุธยา เริ่มด้วยจุดแรก เวลา ๐๘.๓๐ ถวายสักการะ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง อำเภอเมือง จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน เดินทางมาวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะได้เดินทางไปวัดบ้านโพธิ์สาวหาญ อำเภออุทัย เพื่อรับฟังบรรยายจาก กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางต่อไปวัดพรานนก อำเภออุทัย เพื่อจัดพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระเจ้าตากสินมหาราช และได้เดินทางไปค่ายโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ประกอบพิธีบูชาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช และรับฟังการบรรยายจากไกด์ชุมชน อย่างพร้อมเพรียงกัน

๕๔๘. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี “ หลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่ง/ผ้ารองของร้อน” หนุน สตรี ๙๘ คน ขยายผล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัว

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่ง/ผ้ารองของร้อน โดยมีนายประสิทธิ์ บัวเดช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองหอย กล่าวต้อนรับและมีนางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประธานโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางมธุรส วงษ์ต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีนางสาวประทุม ไชยถา และนางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ พร้อมทีมสตรีตำบลหนองหอย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๙๘ คน ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายสตรีจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ณ วิหารหลวงวัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินงานภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยขานรับนโยบายของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการเสริมสร้างยกระดับและพัฒนาศักยภาพของสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้มีบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีอาชีพ มีรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในขณะเดียวกัน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ ในการผ่องถ่ายความรู้ที่ได้รับ ไปฝึกสอนสตรีในอำเภอของตนเองต่อไป


ในโอกาสนี้ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่ง/ผ้ารองของร้อน ให้กับผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๘ คน อีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๔๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เติมเต็มรอยยิ้มมอบทุนการศึกษา ๔๐ ทุน ให้นักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒๘ โรงเรียน ในจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.สายสมร วิทยศิริ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับให้นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒๘ โรงเรียน จำนวน ๔๐ ทุน เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท ในจังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ อาคารจรัสฉายไพฑูรย์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
ผศ.สายสมร วิทยศิริ กล่าวว่าสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสตรีแห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี และเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๔๖. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาส่งเสริมพระพุทธศาสนา “โครงการทอดเทียนปัญญา มอบทุนการศึกษาสร้างศาสนทายาท ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาส่งเสริมพุทธศาสนา “โครงการทอดเทียนปัญญา มอบทุนการศึกษาสร้างศาสนทายาท ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา” ซึ่งกิจกรรมสำคัญดังกล่าว ได้กราบสักการะพระครูปัญญามัชฌิมานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ เพื่อมอบ ให้กับผู้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย พระ สามเณร ๒๒ รูป และนักเรียน จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีผู้ร่วมงาน ทั้งพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๕๐ รูป นักเรียน ครู และ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๕๐ คน ณ โรงเรียนพระปริยัติสามัญ วัดกลาง จ. กาฬสินธุ์
นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่าสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขานรับนโยบายสภาสตรีแห่งชาติ ในเรื่องทะนุบำรุงพระศาสนา การมอบทุนการศึกษา “โครงการทอดเทียนปัญญา มอบทุนการศึกษาสร้างศาสนทายาท ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา” ให้กับพระ และสามเณร ถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม พระภิกษุ สามเณร จึงมีหน้าที่หลักคือ การศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นำหลักธรรมที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ให้เกิดศรัทธาแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันจำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนากำลังขาดแคลน ทั้งด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระศาสนา จึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เติมโอกาสให้ พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษา เป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมอันดีงามและเจริญก้าวหน้าสืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ