๑๕๑. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๑๗๒ คน ที่โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก รวมพลังทำความดีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานีจำนวน ๑๗๒ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับโดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมี นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้ สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผลงานฝีมือของเด็กนักเรียน ที่ได้ประดิษฐ์เครื่องใช้อาทิ ผ้าเช็ดมือ กระเป๋าสตางค์ และผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลิตผลิตภัณฑ์ผลงานฝีมือ เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product) สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เป็นช่องทางให้เด็กนักเรียนในท้องถิ่น ได้คิดค้น นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็ง “แก่ครอบครัว แก่ชุมชน ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ก้าวสู่ในระดับสากลในอนาคตได้อีกด้วย
รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๕๐. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ สิริอายุได้ ๙๐ ปี
ในการนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช เกิดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๗๔ เป็นบุตรของหลวงกับคุณหญิงยุกตะเสวีวิวัฒน์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้บุกเบิกและสร้างตำนานบทบาทสตรีไทยในเวทีโลกและสังคมไทย ทั้งยังทำงานเพื่อการกุศล ช่วยงานมูลนิธิต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ ๑๐ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, รองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, กรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ นอกจากนี้ ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สาขาบริหารงานสังคม จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และได้รับประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐”

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวณิช มีธิดาเพียงคนเดียว คือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๔๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จัดโครงการ ปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก จัดโครงการ ปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องพระฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวต้อนรับโดย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่ายสตรี ข้าราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน กว่า ๔๐๐ คน ในการร่วมพลังปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม และนำความอุดมสมบูรณ์ทางแหล่งน้ำโดยปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายสตรี ผู้นำชุมชน และทุกภาคส่วน ที่ทำให้กิจกรรมโครงการประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายในวันนี้

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๔๙. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีและมอบเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท สมทบทำขาเทียมพระราชทาน และมอบขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการขาขาด โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ๓ สมาคม รวมพลังความดี เข้าร่วมพิธี และมอบเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท สมทบทำขาเทียมพระราชทาน และมอบขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการขาขาด โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และสโมสรโรตารี่หมากแข้ง ระหว่างวันที่ ๑๔~๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๔๘.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีกับการพัฒนาชุมขนยุคใหม่ และทัศนศึกษาเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตาก ณ. จังหวัดจันทบุรี-ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๔๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีกับการพัฒนาชุมขนยุคใหม่ และทัศนศึกษาเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตาก ณ. จังหวัดจันทบุรี-ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยพระนครศรีอยุธยา กรรมการอำนวยการ และ ประธานภาคกลาง สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำพาคณะผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย จำนวน ๒๔๐ ราย เดินทางทัศนศึกษาเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตาก ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์คุณูปการอันใหญ่หลวงที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะบทบาทในการกอบกู้เอกราชของชาติ ปลุกพลังความรักความสามัคคี และความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชาติไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุนการจัดอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีกับการพัฒนาชุมชนยุคใหม่ ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง


รายงานข่าว :สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๔๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม มอบบ้านและชุดถุงยังชีพ ตามโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - นครปฐม /กรรมการอำนวยการและประธานภาคกลาง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ /และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะ ร่วมลงพื้นที่ ตามโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “อยู่ดี มีกำลังใจ” (๙๑ หลัง ๙๑ ปี ๙๑ คน )มอบบ้าน จำนวน ๕ หลัง ได้แก่ ตำบลบ้านหลวง ตำบลห้วยด้วน และตำบลดอนรวก และบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบชุดถุงยังชีพ จำนวน ๕ ชุด ในพื้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฯ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ พระสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อพม. ร่วมรับมอบ ในการนี้นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ประสานงานและดำเนินกิจกรรมดังกล่าว


รายงานข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑๔๖. สององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยสมาคมสตรีภูเก็ต และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งสองสมาคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา นายกสมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวณัฐชนก สุจริตกุล อุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กรรมการอำนวยการ และประธานภาคใต้ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๙๖ จังหวัด โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่ง สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรี เข้าร่วมสนับสนุนอาหาร และมอบทุนการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันอาทิเมนู ข้าวมันไก่ ข้าวไก่ย่างเทอริยากิ ผัดไทยกุ้งสด สปาเก็ตตี้ พิชซ่า ส้มตำ และไอศกรีม และร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๗ ทุน การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียน ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๗๕๖ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๘๐ คน และมีว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ทั้งนี้ โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดจากน้ำพระทัย อันเปี่ยมล้น ไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน ๒ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ให้แก่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวัน เลี้ยงผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน ซึ่ง สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้น้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรับพระราชเสาวนีย์ จัดตั้งโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน

รายงานข่าว :สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๔๕.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย เที่ยวงาน ร่วมเลือกซื้อ เลือกหา ชม ช้อป ชิม แชะ เพื่อสนับสนุน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ๑๒ - ๒๐ สิงหาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เดินเยี่ยมชมร้านค้า พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนซื้อผ้าไทยและสินค้า OTOP ของดีจากหลายจังหวัด ที่มาจำหน่ายในงาน พร้อมให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP
ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย เที่ยวงาน ร่วมเลือกซื้อ เลือกหา ชม ช้อป ชิม แชะ เพื่อสนับสนุน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณค่าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สินค้ามีหลากหลาย น่าสนใจมาก ราคาสินค้า เป็นราคาเหมือนกับท่านเดินทางไปซื้อสินค้าในจังหวัดนั้น ๆ เลยค่ะ งานเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ สิงหาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาร่วมกันให้กำลังใจผู้ประกอบการกันนะค่ะ “ นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๔.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๙๐ พรรษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

สำหรับงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๙๐ พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมนำพระราชดำริ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ส่งเสริมให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ การสวมใส่ผ้าทอไทยทุกผืน ก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีกว่า ๙๐% รายได้ที่เกิดจากการทอผ้าออกจำหน่ายจะสามารถช่วยสตรียกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง ขยายผลในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนกันอย่างกว้างขวาง ในทุกภูมิภาค

สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ในการเชิดชูคุณค่าของผ้าไทย พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนสืบไป

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เดินเยี่ยมชมร้านค้า พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนซื้อผ้าไทยและสินค้า OTOP ของดีจากหลายจังหวัด ที่มาจำหน่ายในงาน พร้อมให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP
ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย เที่ยวงาน ร่วมเลือกซื้อ เลือกหา ชม ช้อป ชิม แชะ เพื่อสนับสนุน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณค่าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สินค้ามีหลากหลาย น่าสนใจมาก ราคาสินค้า เป็นราคาเหมือนกับท่านเดินทางไปซื้อสินค้าในจังหวัดนั้น ๆ เลยค่ะ งานเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ สิงหาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาร่วมกันให้กำลังใจผู้ประกอบการกันนะค่ะ “ นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๓. บทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง
พระเกียรติก้องเกริกไกรแผ่ไพศาล
พระเมตตาต่อผองชนผลตระการ
เกินจดจารอนันต์กิจทั่วทิศไทย
ศิลปาชีพเสริมส่งดำรงค่า
ทั่วแหล่งหล้าลือเลื่องเรืองสมัย
เหล่าประชาทั้งปวงน้อมดวงใจ
ขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ
ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ
และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์