๓๐๐. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากองค์กรสมาชิก ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” ตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖ ป็นต้นมา และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย
ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เยาวชน และเยาวสตรีที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของสตรีไทย

๒๙๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.ฉันทนา เปียทอง ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ . นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ พร้อมด้วย นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการและเลขาธิการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๙๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ และถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมรินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๙๗. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันนี้ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานธูปเทียนแพ พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธี และมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรสตรี ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
.
จากนั้น มีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๙๖. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๙๕. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร และนางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม นำคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ