๑๔๑.สมาคมสมาคมสตรีจังหวัดกระบี่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มแ ละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พร

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางพิสมัย เกี่ยวข้อง นายกสมาคมสตรีจังหวัดกระบี่ นำคณะกรรมกาสมาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน ๙๑ รูป
จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มแ ละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


รายงานข่าว :สมาคมสมาคมสตรีจังหวัดกระบี่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๔๐.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ๆ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยร่วมกันเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้ผู้ต้องขัง จำนวน ๔๑๑ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๓๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล ไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ จำนวน ๑๑๒ คู่ เพื่อทูลเกล้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับ เครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๓๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ น้อมเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯพร้อมคณะคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมกาสมาชิกสมทบ น้อมเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๓๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองคืกรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๓๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ คณะะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๕. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม และนางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ ได้ร่วมกันนำเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้เด็กอ่อน นมผงและเงินสดจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ไปมอบให้บ้านพักฉุกเฉิน ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมขุนสุทธนารีนาถ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมขุนสุทธนารีนาถ เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศลก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๒๓ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม
งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้นนับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจร และค่อนข้างหลากหลาย เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็ก ได้ผ่านบ้านพักฉุกเฉินกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย ณ วันนี้ บ้านพักฉุกเฉินซึ่งยังเป็นงานหลักในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ถูกกระทำรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ
นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมขุนสุทธนารีนาถ ยังมุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้างทักษะให้สมาชิกเพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพได้โดยจัดอบรมฝึกสอนสมาชิกทำงานศิลปะ สามารถประดิษฐ์งานศิลปะออกจำหน่ายหารายได้เพิ่มเติมอีกด้วย


รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๔. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์ ร่วม ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน มหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ออัญเชิญไปถวาย เป็นพุทธบูชาแก่วัดต่าง ๆ

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. เวลา ๙.๐๐ น. ที่วัดพุทธปัญญา ๘๕ งามวงศ์วาน ๖ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
นางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี นางอรพรรณ สินประสงค์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี และนางสุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯร่วมเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิต โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่วัดทั่วภูมิภาค ในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะ ตามภารกิจของสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์ ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการ สมาชิกสมาคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสิบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปรายงายข่าว : สมาคมสตรีนนทบุรี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๑๓๓, เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๖๕ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปีโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นำกรรมการสมาคมฯ และผู้แทนศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ โดยเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ทานกัณฑ์ซึ่งเป็นกัณฑ์ที่3ในมหาเวสสันดรชาดกประดับด้วยพระคาถา209พระคาถาเนื้อความกล่าวถึงพระเวสสันดรถูกขับออกจากกรุงสญชัยด้วยถูกประชาชนร้องเรียนว่าบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมืองไป พระนางมัทรีได้ติดตามพระเวสสันดรออกไปด้วยพร้อมพระโอรสและพระธิดา
งานเทศน์มหาชาติจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไปและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่จะสละทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ ต้อนรับ องค์รสมาชิก และภาคีเครือข่าย เพื่อรับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ ๙๑๐ ทุน โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช

โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา”จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสทางการ ศึกษาแก่เยาวชน
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเอง ชุมชน สังคมและประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ชาญเลขา นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรี
วัดระฆัง ดร.เพลินใจ กุนทีกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมไทยวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กลีย์
ซานฟรานซิสโก และ พลโทอิสระ วัชระประทีป และคณะฯ ได้รับมอบมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุวรรณี พิงพิทยากุล นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะฯ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๖ ทุน เป็นเงินจำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งยินดีที่จะเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งเป็นจุดประสงค์เดียวกันกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาทิ การออกร้านกาชาดของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในงานกาชาด ของสภากาชาดไทย ซึ่งกำหนดจัดในเดือนธันวาคมนี้
ในเวลาต่อมา นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สมัยที่ ๒๗ ได้มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนับสนุนตามโครงการฯ ดังกล่าวด้วย
ในโอกาสนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวน องค์กรสมาชิกภาคีเครือข่าย ตลอดจนทุกท่าน ผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” เพื่อมอบต่อไปยังนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ขอความกรุณาโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ ๐๒๑-๑-๓๖๓๒๔-๓ หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สมาคมสตรีแห่งชาติฯ เลขที่ ๖/๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๔