๗๓๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เดินหน้าให้กำลังใจชาวนครปฐม มอบอีก ๑๐,๐๐๐ บาทช่วย สบทบทุนและอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิต - ๑๙ โรงพยาบาลดอนตูม

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน สบทบทุนและอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิต - 19 โดยมอบผ่าน นายแพทย์ มานะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม เป็นผู้รับมอบ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ณ โรงพยาบาลดอนตูม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม


รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๓๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม รุคช่วยเหลือด่วน มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สนับสนุน ศูนย์โควิต ๑๙ จังหวัดนครปฐมโดย ที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิต ๑๙ ในจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม ร่วมระดมพลังกาย พลังใจบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน ศูนย์โควิต ๑๙ จังหวัดนครปฐมโดยมอบให้ผ่าน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิต ๑๙ ในจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการด่วนที่สุด ก่อนที่สถานการณ์ จะลุกลามส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ณ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๓๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมบันทึกเทปประกอบด้วย นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณที่มา : ภาพ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๓๔. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสามองค์กร ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน"ทุเรียนภูเขาไฟและ GI อีสาน"

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานีและคณะกรรมการสามองค์กร ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ทุเรียนภูเขาไฟและ GI อีสาน" โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมโชว์พิเศษ สาธิตการปลอก “ทุเรียนภูเขาไฟ”บนเวที ก่อนเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติที่มารอต้อนรับ และประชาชนทั่วไปให้มาอุดหนุน และลิ้มลองรสชาติของ ทุเรียนภูเขาไฟ”จากจังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


นางกอบแก้ว คงน้อย กล่าวว่า สำหรับ งาน “ทุเรียนภูเขาไฟ และ GI อีสาน” นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ มีทุเรียนหลายสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค และจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายด้านตลาดการค้าทุเรียน ขับเคลื่อนไปพร้อมกับสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ และพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดทุเรียน และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔๐ คูหา อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟ GI ศรีสะเกษ สินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ สมุนไพร ผ้าทอและเครื่องประดับโบราณ เป็นต้น

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ๗๓๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลอุดรธานี นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยหายใจของผู้ป่วยในช่วงโรคโควิด-๑๙ กำลังระบาดหนัก

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ได้รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อนำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจของผู้ป่วยในช่วงโรคโควิด-๑๙ กำลังระบาดหนัก โดยสอดคล้องกับ นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน โดยมี พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ ทพญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกหลวงตามหาบัว โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๓๒.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ HD

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจงชนก พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางอนันตยา พรชูตรง เลขานุการ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๗ HD กรุงเทพมหานคร โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ HDภาพ : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๓๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม ๗ ประโยค ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา

สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม ๗ ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มจร.น้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกจากองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม 7 ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มจร.เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์ ได้กล่าวเชิญชวนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย รวมถึง พี่น้องคนไทย ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน หรือร่วมกันทำความดีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม ๗ ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มจร.เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๓๐. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจงชนก พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์


๗๒๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เข้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก สมาคม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และร่วมเป็นจิตอาสา โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมารับการบริการ ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ปัจจุบัน ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว พระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทย

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๘. สภาสตรีแห่งชาติ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

๗๒๘. สภาสตรีแห่งชาติ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔


แหล่งที่มา :https://www.royaloffice.th/2021/06/28
https://www.thaiwomen.or.th/ สภาสตรีแห่งชาติฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์