๓๖๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๘๙ รูป ที่ท้องสนามหลวง ก่อนวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๙ รูป โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นางพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา รองนายกรัฐมนตรีและภริยา หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมพิธี
ต่อมาเวลา ๐๘.๔๐ น. ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยมี นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๓๖๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นพลังบุญ ในการเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้#RedCrossFairCenturyOfCharity” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๑ วัน ๑๑ คืน) ณ บริเวณสวนลุมพินี โซน ๖ (ประตู ๑ ถนนวิทยุ) โดย ในช่วงนี้จัด “จัดสัปดาห์รวมน้ำใจ ก่อนถึงวันงานกาชาด” จึงขอเชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย ร่วมบริจารคสิ่งของเป็นพลังบุญ ในการเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ ร่วมบริจารคสิ่งของ ได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-117 9353
.ในโอกาสนี้ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านเศรษฐกิจ ร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ กล่าวว่า “.ในส่วนร้านเศรษฐกิจ ยังคงรับบริจาคสินค้ามือ ๒ ในสภาพดี อาทิ เสื้อผ้าไหม เสื้อผ้า หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ท่านต้องการบริจาค จึงขอเรียนเชิญ กรรมการฝ่ายต่าง ๆ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ทำบุญร่วมกัน โดยการบริจาคเสื้อผ้า มือ ๒ และสินค้าต่าง ๆ ในสภาพดี เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖”
#เที่ยวงานกาชาด๑๐๐ปีพุทธศักราช๒๕๖๖แวะร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯรับรองไม่ผิดหวังหนาออเจ้า

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๓๕๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดสัปดาห์รวมน้ำใจก่อนถึงงานกาชาด รับมอบสินค้าสิ่งของบริจาค จากองค์กรสมาชิก กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปจำหน่ายใน ร้านกาชาดสภาสมาคมประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปจำหน่ายในร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาสมาคมสตรีไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ร่วมรับมอบ ที่ บ้านกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดังนี้

๑. ดร.มยุรี กลับวงษ์ นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทยมอบหมายเลขาธิการสมาคม มอบนมถั่วเหลือง จำนวน ๒๐ ลัง
๒. นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย มอบปลากระป๋อง จำนวน ๑๙ ลัง ซอสหอยนางรมแบบผง จำนวน ๒ ลัง น้ำปลาทิพรส จำนวน ๘ ลัง น้ำส้มสายชู จำนวน ๙ ลัง ผงปรุงรส จำนวน ๒ ลัง
๓. นางสาวจงชนก พัชรประภากร นายกสโมสรโรตารี่ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๕ ชิ้น กระเป๋าและเสื้อผ้ามือสอง จำนวน ๒ ลัง
๔. นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก. (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์จาก UNILEVER จำนวน ๓๐๐ กล่อง

สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้#RedCrossFairCenturyOfCharity” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๑ วัน ๑๑ คืน) ณ บริเวณสวนลุมพินี โซน ๖ (ประตู ๑ ถนนวิทยุ) โดย ในช่วงนี้จัด “จัดสัปดาห์รวมน้ำใจ ก่อนถึงวันงานกาชาด” จึงขอเชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย ร่วมบริจารคสิ่งของเป็นพลังบุญ ในการเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ ร่วมบริจารคสิ่งของ ได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-117 9353

#เที่ยวงานกาชาด๑๐๐ปีพุทธศักราช๒๕๖๖แวะร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯรับรองไม่ผิดหวังหนาออเจ้า

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๓๕๘. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดสัปดาห์รวมน้ำใจก่อนถึงงานกาชาด มอบหมายเลขาธิการฯ รับมอบสินค้าสิ่งของบริจาค จากองค์กรสมาชิก กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปจำหน่ายใน ร้านกาชาดสภาสมาคมประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับมอบน้ำมันพืชมรกต จำนวน ๑๑ ลัง บะหมี่สำเร็จรูป จำนวน ๒๒ กล่อง จากคุณกฤษณา มาเมือง และ ดร.กรกมล เอื้อวิวัฒน์สกุล สมาชิกสมทบ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาสมาคมสตรีไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ร่วมรับมอบ ที่ บ้านกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
จากนั้น เวล่า ๑๖.๑๐ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งมอบผ้าขนหนู จำนวน ๑๐๐ ชุด (ประกอบด้วย ผ้าเช้ดตัวผืนใหญ่ ห่มอาบน้ำ และผ้าเช้ดตัวผืนเล็ก) เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้รับมอบ
สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้#RedCrossFairCenturyOfCharity” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๑ วัน ๑๑ คืน) ณ บริเวณสวนลุมพินี โซน ๖ (ประตู ๑ ถนนวิทยุ) โดย ในช่วงนี้จัด “จัดสัปดาห์รวมน้ำใจ ก่อนถึงวันงานกาชาด” จึงขอเชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย ร่วมบริจารคสิ่งของเป็นพลังบุญ ในการเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ ร่วมบริจารคสิ่งของ ได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-117 9353

#เที่ยวงานกาชาด๑๐๐ปีพุทธศักราช๒๕๖๖แวะร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯรับรองไม่ผิดหวังหนาออเจ้า

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๓๕๗. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดสัปดาห์รวมน้ำใจก่อนถึงงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ ขอบคุณทุกพลังบุญ ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิ่งของอย่างต่อเนื่อง ยืนยันสินค้าในร้านกาชาดของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ช่วยเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องประชาชน ราคาต่ำกว่าท้องตลาดทุกรายการ

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับมอบกระเป๋าเดินทาง ๖ ใบ หมอนรองคอ ๖๐ ใบ กระเป๋าเป้ ๑๐ ใบ รับมอบสินค้า จากคุณพูลศรี จงแสงทอง ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ ในนามบริษัท บีเอ็นจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๑ วัน ๑๑ คืน) ณ บริเวณสวนลุมพินี โซน ๖ (ประตู ๑ ถนนวิทยุ) โดย ในช่วงนี้จัด “จัดสัปดาห์รวมน้ำใจ ก่อนถึงวันงานกาชาด” จึงขอเชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย ร่วมบริจารคสิ่งของเป็นพลังบุญ ในการเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ ร่วมบริจารคสิ่งของ ได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-117 9353

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๓๕๖. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ มอบประธานคณะกรรมการบริหารฯ รับมอบสินค้า จากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ ปทุมนนท์ และ สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ไปจำหน่ายในร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับมอบสินค้า สิ่งของต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่น ๆจาก กรรมการฝ่าย ต่าง ๆ องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย โดยมีรายชื่อ ดังนี้
คุณภัทรพร สันตธาดาพร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๑ ชิ้น
คุณสุกัญญา นิยมมาลัย ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ สนับสนุนพัดลม Hatari จำนวน ๒ ตัว
คุณปิยะดา นราดูลย์ นายกสมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑๕ ชิ้น และผ้าห่มนาโน ๖ ผืน ขนาด ๕ ฟุต
ดร.ละออ ตั้งคารวคุณ ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ล้างจานทีโพล์ จำนวน ๒๕ ลัง
คุณสมลักษณ์ แสงประสาท ในนามสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี สนับสนุน น้ำมันหอยตราเด็กพูนสุข จำนวน ๒๑ ลัง
-(ก่อนหน้านี้ นางวิภาดา ภารดีวิสุทธ์ ธรรมาวรานุคุปต์ ในนามสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ-ปทุมนนท์ สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท สินค้าจาก โฮมโปร์)
โดย นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกันรับมอบสินค้า
สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๑ วัน ๑๑ คืน) ณ บริเวณสวนลุมพินี โซน ๖ (ประตู ๑ ถนนวิทยุ) โดย ในช่วงนี้จัด “จัดสัปดาห์รวมน้ำใจ ก่อนถึงวันงานกาชาด” จึงขอเชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย ร่วมบริจารคสิ่งของเป็นพลังบุญ ในการเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ ร่วมบริจารคสิ่งของ ได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-117 9353
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๓๕๕. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” “พระราชปณิธาน” สู่ปวงชน ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์” นำคณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนนักเรียน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการเดินไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้ จำนวน ๑๐๑ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๐ กล่อง ผ้าห่มนวม จำนวน ๑๒ ผืน ผ้าห่มผืนเล็กจำนวน ๑๐๑ ผืน และมอบเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่เหมาะสมกับคนพิการ ผู้สูงอายุ จำนวน ๖ หลัง ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์” เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณท่านประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางธัญพักตร์ สุรศักด์นิธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอโพนทราย นายอำเภอธวัชบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด คณะครูอาจารย์ นักเรียน ประชาชนที่ได้รับรถวีลแชร์ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด
จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานสภาสมาคมสตรีฯ พร้อมคณะ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจโดยมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ รถวีลแชร์ และมอบเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑. มอบเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ นางสาวอ่อนจันทร์ คำสุวรรณ อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑๓166 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. มอบเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ นายประสิทธิ์ วรคำ อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ ๕ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. มอบเงินซ๋อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ นางบุญมา พรมพจน์ อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ ๙ ตำบล พลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๔..มอบผ้าอ้อม ผ้าห่ม ผู้ป่วยติดเตียง นายสรัญญู ไทยนาทม อายุ ๓๐ ปี บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๖ ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
จากนั้น ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะ เดินทางไป “หอโหวด ๑๐๑”ซึ่งเป็นสถานที่จุดแลนด์มาร์กสุดอลังการแห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง กับตัวตึกที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนด้านบนนั้นเป็นจุดชมวิวเมืองร้อยเอ็ด ขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตสืบไป


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๕๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ “จัดสัปดาห์รวมน้ำใจ ก่อนถึงวันงานกาชาด” เชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นพลังบุญ เป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับมอบสินค้า สิ่งของต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าไหม เสื้อผ้าฝ้าย และสินค้าอื่น ๆจาก กรรมการฝ่าย ต่าง ๆ องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย โดยมีรายชื่อ ดังนี้
เวลา ๑๓. ๐๐ น. นางวิภาดา ภารดีวิสุทธ์ ธรรมาวรานุคุปต์ ในนามสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ-ปทุมนนท์ สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สินค้าจาก โฮมโปร์)
เวลา ๑๓. ๒๐ น. นางชณิกา เทศดนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบน้ำมันพืช จำนวน ๑๒ ลัง และสินค้าใหม่ ประกอบด้วยผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปาเต๊ะ จำนวน ๒๕ ชิ้น ผ้าคลุมไหล่ ๖ ชิ้น โคมไฟ Panasonic ๑ ชิ้น และมอบเสื้อผ้าไหม ผ้าฝ้าย มือสองสภาพใหม่ จำนวน ๑๗ ชุด
เวลา ๑๓. ๒๕ น. ดร.ชลิดา อนันตรัมพร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสิ่งของ เครื่องใช้ฟ้า หม้ออบลมร้อน ๒ เครื่อง กระเป๋าเดินทาง ๓ ใบ มูลค่า ๑๒,๑๘๐ บาท
เวลา ๑๓. ๒๕ น. สายปัญญาสมาคม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางดลจิตต์ ถาวรศักดิ์ นำสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า (ใหม่) และเสื้อผ้าและสิ่งของมือ ๒ จำนวน ๒ ลัง จากนายกและกรรมการสมาคมฯ มามอบให้ร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
โดย นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกันรับมอบสินค้า
สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๑ วัน ๑๑ คืน) ณ บริเวณสวนลุมพินี โซน ๖ (ประตู ๑ ถนนวิทยุ) โดย ในช่วงนี้จัด “จัดสัปดาห์รวมน้ำใจ ก่อนถึงวันงานกาชาด” จึงขอเชิญชวน กรรมการทุกฝ่าย องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย ร่วมบริจารคสิ่งของเป็นพลังบุญ ในการเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ ร่วมบริจารคสิ่งของ ได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-117 9353


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๕๓. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สืบสานพระราชปณิธานช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ คนไทยทุกเพศทุกวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นำคณะกรรมการ มอบรถเข็นวีลแชร์ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ โครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์”

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน ๖๐ ห่อ ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์” เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและรับมอบ รถเข็นวีลแชร์ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการที่เดินไม่ได้ และผู้ป่วยติดเตียง ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ”สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์” และมีนางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ กรรมการอำนวยการ และประธานภาคอีสานตอนล่าง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน
จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ในวันเดียวกัน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปที่โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมเด็กๆ และมอบนมผงสำหรับเด็ก จำนวน ๕๐ กล่องและผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก จำนวน ๖๐ กล่อง โดยมี นายแพทย์ เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ
และเวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปเยี่ยม และมอบทุนแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางอุทัย เหล่าสิงห์ แม่เลี้ยงเดี่ยว อาชีพรับจ้างสภาพปัญหา ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย บุตรพิการซ้ำซ้อนตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ที่อยู่ ถนนชยางกูร ซอย ais ก่อนถึงสามแยกหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
๒. นายเสกสรร มีสติ ครอบครัวยากจน มีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ที่เป็น บิดามารดาและ มีภาระเลี้ยงดูบุตร อายุ ๒ ขวบ
ที่อยู่ : บ้านจานไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. นางจันทมา จันทร เป็นผู้สูงอายุ ร่างกายไม่แข็งแรง เลี้ยงดูหลาน จำนวน ๕ คน ไม่มีรายได้ หลานไม่แข็งแรง (เด็กเป็นโรคหอบหืดเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำ) ขาดแคลนนมผง เงินใช้จ่ายในครอบครัว ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ปัจจุบันอยู่บ้านเช่า บิดามารดาเด็กแยกทางกัน
ที่อยู่ : บ้านเช่า เลขที่ ๒๓๔/๖ ซอยบุญศรีสด ตำบลวารินฯ อำเภอวารินฯ จังหวัดอุบลราชธานีภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๕๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเชิญสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกบูธ งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีมติ เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย การจัดแถลงข่าว การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกบูธ งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ในบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ