๒๖๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร และร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันจะเห็นว่าสตรีมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นผู้นำ นุ่มนวล มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเข้ากับยุคพระศรีอารย์ ทางวัดพระศรีอารย์ จึงได้เรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสตรีทั้งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก ๔๐ นิ้ว เพื่อนำพระพุทธรูปดังกล่าวไปประดิษฐาน ณ วัดชิลโล ประเทศภูฏาน
ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมขน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๔. ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสนับสนุน มอบของรางวัลให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๒๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และ นางเบญมาศ ปริญญาพล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย โทรทัศน์ Panasonic ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องซักผ้า ๘ กิโล จำนวน ๑ เครื่อง ตู้เย็น ขนาด ๖.๕ คิว จำนวน ๕ เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๐ เครื่อง หม้อสุกี้ จำนวน ๑๐ เครื่องรวมชิ้นใหญ่ ๔๘ รางวัล นอกจากนี้ มีกระติกเก็บความร้อน อีก ๓๐๐ กระติก มามอบให้ เพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ บ้านกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต
สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี จึงขอเรียนเชิญ องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย และประชาชนท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ –๑๑๗๙๓๕๓
นอกจากนี้ ยังมีร้านเศรษฐกิจซึ่งจำหน่ายสินค้าที่ได้รับน้ำใจจากองค์กรสมาชิกและบุคคลที่มีจิตอันเป็นกุศล รอรับการบริจาคสินค้าคุณภาพดี อาทิเสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องใช้นานาชนิด โดยในปีนี้ ร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสายธารน้ำใจจากท่านโดยนัดส่งมอบทรัพย์สิ่งของได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย นัดหมายได้ที่ นางยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ โทร.๐๘๑- ๘๒๗ –๑๙๙๕

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย และอีก ๑๐ องค์กร ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการสัมมนา เนื่องในวัน “ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุม การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการสัมมนาเนื่องในวัน “ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยมีนางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ๑๑ องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรื่อง “ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง”สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และองค์กรสตรี ๑๐ องค์กร รวมถึงสภาสตรีแห่งชาติฯ กำหนดจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง เรื่อง “ประสานรักประสานใจครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” ใน วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ บทบาทความสำคัญของครอบครัวตนเอง ชุมชน สังคมประเทศชาติ ในการต่อต้านยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว เพื่อขจัดความรุนแรงให้ลดน้อยลง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนองค์สตรี ๑๐ องค์กร เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชนจากสถานศึกษา ผู้นำชุมชน บุคคลในครอบครัว ชุมชนกรุงเทพมหานคร รวม ๕๐ เขต จำนวน ๔๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จะขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอล์ลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๒. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี วันชาติสาธารณรัฐตุรกี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ นำ คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ และนางสาวโจแอนนา ซิกริโน กรรมการองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี วันชาติตุรกี ( ๙๖ th Anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey) โดยมี นางเอฟรอน ดาเดเลน อักกุน (Her Excellency Mrs. Evren Dağdelen AkgÜn) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เป็นผู้รับแจกันดอกไม้ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ, กรุงเทพฯ ( mandarin oriental hotel Bangkok)
ประเทศตุรกี ทือรคีเย) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี (อังกฤษ: Republic of Turkey; ตุรกี: Türkiye Cumhuriyeti) เป็นสาธารณรัฐระบบรัฐสภาในยูเรเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก โดยมีพื้นที่ส่วนน้อยในอีสเทรซในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศซีเรียและอิรักทางใต้ ประเทศอิหร่าน อาร์มีเนียและดินแดนส่วนแยกนาคีชีวันของอาเซอร์ไบจานทางตะวันออก ประเทศจอร์เจียทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศบัลแกเรียทางตะวันตกเฉียงเหนือ และประเทศกรีซทางตะวันตก ทะเลดำอยู่ทางเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้ และทะเลอีเจียนทางตะวันตก ช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลมาร์มะราและดาร์ดะเนลส์ (รวมกันเป็นช่องแคบตุรกี) แบ่งเขตแดนระหว่างเทรซและอานาโตเลีย และยังแยกทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย ที่ตั้งของตุรกี ณ ทางแพร่งของยุโรปและเอเชียทำให้ตุรกีมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างยิ่ง

ภาพ: ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ “อมตะวิถีไทย” ฟื้นฟูความรู้ มารยาทไทยในชีวิตประจำวัน และวิธีรำวงมาตรฐาน โดยวิทยากรจาก กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ จัดโครงการ “อมตะวิถีไทย” เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงวัฒนธรรมและ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ให้ความรู้เรื่องมารยาทไทยในชีวิตประจำวัน และวิธีรำวงมาตรฐาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ “อมตะวิถีไทย” เป็นสมาชิกจากองค์กรต่างๆของสภาสตรีแห่งชาติฯ และประชาชนทั่วไป ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกรรมการฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จำนวนทั้งหมด ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ มีความยินดีแจ้งว่า ในปี ๒๕๖๒ นี้มีโครงการกิจกรรมต่างๆที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ อีกหลายโครงการ ขอให้สนใจติดตาม ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ จะแจ้งล่วงหน้า เพื่อขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิกและผู้มีจิตกุศลอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม กับฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในครั้งต่อไป

ภาพ: ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ


๒๖๐.สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนของรางวัลให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีพร้อมด้วย คุณจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และคุณพิมประภา นาควิเชียร ประธานรุ่น ๗๑ ของการฝึกอบรมส่งเสริมบุคลิกสตรี นำสิ่งของมอบให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ของสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย อาทิแจกันคริสตัล ใบละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ใบเหยือกใส่น้ำ ๒๗ ลัง กล่องใส่เอนกประสงค์ จำนวน ๙ ลัง ร่มคละสี ขนาก ๒๑ นิ้ว จำนวน ๒๔๐ คัน กระเปาถือแบบพับได้ จำนวน ๒๕๐ ใบ เป็นต้น รวมมูลค่า ๑๔๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรับคณะจากสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ณ บ้านกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ในการนี้ปรากฏว่า มีองค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่ายและ พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลร้านกาชาดสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี เที่ยวฟรีตลอดงาน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ –๑๑๗๙๓๕๓
ขอบคุณภาพ:สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๙. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปลื้ม อปท.ทั่วประเทศ จัดเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มอบรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้กว่า ๒,๐๐๐ คน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำรายได้ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนั้นๆ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดย อปท.เจ้าภาพ ได้กำหนดวันแข่งขัน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในทุกจังหวัด
อนึ่ง ในขณะนี้มีอปท.เจ้าภาพใน ๕ จังหวัด ที่ได้จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯไปเรียบร้อย คือ
๑. ปราจีนบุรี มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๔๗๐,๐๐๐ บาท
๒. สตูล มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๑๖๕,๐๐๐ บาท
๓. กำแพงเพชรมีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๑๗๘,๔๕๒ บาท
๔.ยะลา มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๕๑๘,๔๐๐ บาท
๕.ยโสธร มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
มูลนิธิฯ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งฯตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม กว่า ๒,๐๐๐ คน เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นคนดีของชาติ สามารถช่วยเหลืองตนเองได้ในอนาคต

ขอบคุณที่มา: /www.banmuang.co.th/news/politic/167894
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่วัดอรุณราชวราราม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้า สุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ วัดอรุราชวราราม
วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” แล้วเปลี่ยนมาเป็น “วัดแจ้ง” ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” ถึงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก มีชื่อเต็มว่า “วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร” ความสำคัญของวัด เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรมหาวิหาร อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๗. สภาสตรีแห่งชาติฯจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติณ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติณ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒ โดยมี นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ และ นางรชตพร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระกรุณานิวาสน์ ๑ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับวาระการประชุมประธานสภาสตรีแห่งชาติฯแจ้งเรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดทำโครงการ”สืบสานอนุรักษ์ศิลป็ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน”
โดยได้จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือครั้งแรกร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดอุดรธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติอุดรธานี สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- อุดรธานี สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้ เป็นการแจ้งความคืบหน้า ๑)การจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี ๒) กฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญ องค์กรสมาชิก และเครือข่าย ร่วมเดินทางไปงานกฐินพระราชทาน
สภาสตรีแห่งชาติฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้สามารถโอนเงิน ร่วมทำบุญได้ที่ สภาสตรีแห่งชาติ
ธนาคารกรุงไทย ๐๒๑๑๓๖๓๒๔๓

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๖. สภาสตรีแห่งชาติฯดูแลเยาชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางรชตพร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันได้แก่แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยว ลอดช่อง และมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา มอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน จำนวน ๘๗ คน ณ อาคาร บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ
เยาวชน จำนวน ๘๗ คน อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาส ศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้มีความรู้ มีโอกาสพบบุคคลสำคัญ เพิ่มพูนปัญญา อีกทั้งให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ในศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความรักประเทศชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ