๔๕๓. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกได้รับเกียรติ ร่วมพิธี นายกรัฐมนตรี เปิด "งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ๒๕๖๓ " ๘ –๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันนี้ ( ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) ที่ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ๒๕๖๓ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ ผู้ช่วยงานส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะทูตานุทูต และคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเกียรติในงาน

.ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในงาน ว่างานที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังให้ประชาชนเลือกซื้อของดี มีคุณภาพฝีมือคนไทย ที่มาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และจาก พระราชประสงค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ภูมิปัญญาคนไทยให้อยู่คู่ประเทศ ส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ขยายผล แล้วนำไปต่อยอดในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง ไปสู่ตลาด
.
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวบนเวทีว่า “ แม้วันนี้สถานการณ์ปัจจุบัน ยังต้องเผชิญกับโรคโควิด-๑๙ แต่การใช้โอกาสนี้ ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นประเทศได้อีกทางหนึ่ง พร้อมขอให้ทุกคนทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และตนเองคิดว่าคนไทยทุกคนเข้าใจกันดี ขอให้ร่วมมือกันนำพาประเทศ เดินหน้าไป เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน “
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี การสาธิต พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่าย และยังได้ฝากให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด โดย นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่าแม้ประเทศไทยจะยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-๑๙ แต่คนไทยด้วยกัน ก็ยังให้การอุดหนุนสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาคนไทย
ทางด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ระบุว่า กระแสตอบรับการจัดงาน 2 วันแรกเป็นที่น่าพอใจ แม้จะมีพื้นที่การจัดงานที่เล็กกว่าทุกปีที่ผ่านมา แต่สร้างยอดจำหน่ายแล้วกว่า 89 ล้านบาท ภายใต้รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมงานอย่างเข้มข้น และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าชมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรการและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องมาตรการ ออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี จัดระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี.


ชอบคุณ: ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๕๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษ บนเวทีกลาง งาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ๒๕๖๓

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติสัมภาษณ์พิเศษ "สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย" โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย นางคำสอน สระทอง จากจังหวัดกาฬสินธุ์, นางประจวบ จันทร์นวล จากจังหวัดบุรีรัมย์, นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์ จากจังหวัดนครพนม และ นางสุนา ศรีบุตรโคตร จากจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การสัมภาษณ์

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี โดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ผ้าไทยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของลูกหลานชาวไทย เป็นเครื่องมือสำคัญให้คนไทยในชนบทมีอาชีพที่มั่นคง ทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลัก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบดีว่าพี่น้องเกษตรกรไทย

นอกจากจะทำงานด้านการเกษตรแล้วนั้น ยังมีภูมิปัญญามรดกจากบรรพบุรุษในเรื่องหัตถศิลป์ทั้งหลาย โดยเฉพาะเรื่องผ้า การทอผ้า การประดิษฐ์ผ้า ที่ทรงไปรื้อฟื้นและสืบสาน ไม่ใช่การช่วยด้วยการมอบปลา แต่สอนให้เลี้ยงปลาเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และยังส่งต่อถึงลูกหลานได้ด้วย โดยมีครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ๕ ทหารเสือศิลปาชีพ ที่มาในวันนี้ถวายงานมาอย่างยาวนาน น่าเสียดายที่วันนี้มาได้เพียง ๔ ท่าน เพราะอีกท่านหนึ่ง คือแม่คำใหม่ โยคะสิงห์ เพิ่งเสียชีวิตไปกาลเวลาผ่านเลย พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนผ้าไทย ยังคงสืบสานอย่างสม่ำเสมอ พระองค์ท่านไม่เคยหยุดเลย ซึ่งทั้ง 5 ทหารเสือศิลปาชีพ ได้กลายเป็นผู้นำชาวบ้าน ฝึกสอนและพัฒนาฝีมือ รวมถึงการจัดประกวดเพื่อพัฒนาฝีมือ และผู้ที่ชนะก็มีการถ่ายทอดต่อไป อีกทั้งยังพระราชทานทุนทรัพย์ เพื่อสร้างกำลังใจ ให้สามารถทำงานในบ้านเกิดของตนเอง เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ผ้าไทยยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีรากฐานแนวความคิดมาจากโครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะผ้าไทย ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ ความนิยมผ้าไทยซาลง กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จับมือกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รณรงค์เดินสายเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัด ให้มีโครงการรณรงค์ใส่ผ้าไทย และโชคดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลเห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้ จนนำไปสู่มติคณะรัฐมนตรีในข้างต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของผ้าแล้วนั้น ยังส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย รวมถึงอนาคตของผ้าไทย

"เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งต่อผ่าน 5 ทหารเสือ และลูกหลานชาวไทยในทุกจังหวัดก็ร่วมใจสืบสานทำให้ผ้าไทยไม่สูญหายไป ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของผ้าไทย เพราะถ้าสามารถกลายเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้ ก็จะทำให้ทายาทคนรุ่นใหม่สนใจศึกษาการทอผ้ามากขึ้น และเมื่อมีคนใส่มากๆ ก็จะทำให้คนรุ่นใหม่ๆ คุ้นเคย จนรู้สึกได้ถึงความงดงามที่มีเอกลักษณ์ จับใจ นักออกแบบรุ่นใหม่ๆ ก็อาจจะอยากออกแบบตัดเย็บให้เหมาะกับยุคสมัยของตน ต้องขอบคุณทหารเสือศิลปาชีพทุกท่าน ที่มีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้ง อุทิศกายอุทิศใจ สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนทำให้ผ้าไทยไม่สูญหายไปกับกาลเวลา" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวย้ำ

ทางด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า เครื่องนุ่งห่ม เป็นหนึ่งในความมั่นคงของชีวิต หากย้อนเวลาไปยังช่วงต้นของ พ.ศ. ๒๕๐๐ จะเห็นได้เลยว่า วัฒนธรรมผ้าไทยได้หายไปแล้วจากสังคมไทย ทว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรื้อฟื้นผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยต่างๆ ที่หายไปจากสังคมไทยแล้ว กลับมายืนอยู่คู่แผ่นดินไทย เป็นสมบัติของคนไทยอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน

โอกาสที่เราได้รับในวันนี้ ได้อยู่ดีมีสุขในแผ่นดินนี้ ก็ด้วยพระบารมีปกเกล้า เดือนสิงหาคมถือเป็นเดือนของสตรีอย่างแท้จริง เพราะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย และคนไทยทั้งประเทศก็ยกให้วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ โชคดีมากที่ในชีวิตของคนไทย มีทั้งแม่ผู้ให้กำเนิดและแม่ของแผ่นดิน พระราชหฤทัยของพระองค์มีแต่ประชาชน และสร้างให้พสกนิกรอยู่ดีมีสุขด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ

สำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี จัดขึ้นทุกปี และในวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากทหารเสือศิลปาชีพทุกท่าน มาร่วมพูดคุย และแสดงงานในส่วนของหัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP การร่วมสนับสนุนผ้าไทยจะสามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้โดยไม่ยาก ประมาณการว่า หากมีคนไทยแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำสัปดาห์ละ ๒ วัน จำนวน ๓๕ ล้านคน จะทำให้มีการซื้อผ้าและใช้ผ้าคนละ ๑๐ เมตร ราคาเมตรละประมาณ ๓๐๐ บาท จะทำให้เกิดความต้องการผ้าไทย จำนวน ๓๕๐ ล้านเมตร คิดเป็นมูลค่า ๑๐๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินนี้จะกลับคืนสู่ชุมชนก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนมาช่วยกันสนับสนุนสินค้า OTOP ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2563 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวนกว่า ๙๐๐ บูธ และมีไฮไลต์ เช่น การจัดแสดงผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ผ้าที่ชนะการประกวด ผ้าอัตลักษณ์และผ้าชนเผ่า ผ้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง, Young OTOP และผ้าทออีสาน รวมถึงยังมี OTOP ชวนชิม อาหารพื้นถิ่นทั่วประเทศ และนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทุกจังหวัด มาอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชมงานซึ่งมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุข นอกจากจะช่วยเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้อง OTOP แล้ว การอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อีกหลายแสนครัวเรือน ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งไปด้วยกัน
ทางด้าน นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์ จาก อ.นาหว้า จ.นครพนม เปิดใจว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายผ้าไหมแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2515 ต่อมาได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านก็คือการเข้ารับพระราชทานรางวัลประกวดผ้าไหม ซึ่งได้รับรางวัลเกือบทุกปี เป็นเรื่องที่ปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด และยังทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น เป็นเรื่องที่ปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด และภาคภูมิใจว่าชาวบ้านธรรมดาๆ ได้เป็นเสี้ยวหนึ่งของประเทศ ที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้พระองค์ฯ ท่านจึงทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อสืบสานและต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาหว้า ในฐานะของครูศิลปาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม อย่างเต็มกำลัง
ขณะที่ นางประจวบ จันทร์นวล ซึ่งสืบสานงานผ้าไหมมัดหมี่ จาก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างที่สุด ที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกือบทุกครัวเรือนจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้ง ในบางปีต้องนำผ้าไหมไปแลกข้าวในต่างพื้นที่ห่างไกล กลับทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนเราไม่ได้เรียนหนังสือ ต้องทำนาข้าวขาย บางปีแล้งไม่มีรายได้เลย อาชีพทอผ้าที่เคยเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันกลายเป็นอาชีพหลักได้ สานต่ออาชีพของบรรพบุรุษในการทอผ้าจนสำเร็จได้เพราะสมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านทรงช่วยสนับสนุน ช่วยพวกเราจนมีทุกอย่างในวันนี้

นางประจวบ กล่าวว่า ลายผ้าที่ได้รับรางวัลจะเป็น ลายขอสาม ที่พัฒนาออกแบบลายใหม่ โดยนำลายดั้งเดิมมาดัดแปลงจนได้รับรางวัลที่ 1 ของจังหวัดสกลนคร เมื่อปี ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลสร้อยคอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ไปเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าไหม ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ด้าน นางสุนา ศรีบุตรโคตร จากกลุ่มทอผ้าขิดใหม่บ้านหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่ากลุ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ทรงคัดเลือกผ้าไหมลายขิดของครูสุนา ศรีบุตรโคตร ที่มีลวดลายสวยงามพอพระราชหฤทัย ได้รับสั่งให้เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานรางวัล และทรงรับกลุ่มของครูสุนาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพการทอผ้าขิดไหมบ้านหนองอ้อ และทรงแต่งตั้งครูสุนาเป็นครูหลวง ตามเสด็จไปสอนเด็กกำพร้าในวัง
"เมื่อกลับมาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน และชาวบ้านที่ให้ความสนใจในการทอผ้า ร่วมกันพัฒนาทอผ้าฝ้ายลายขิดเป็นผ้าไหมลายขิดจนมีชื่อเสียง และยังคงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ลูกหลาน และผู้ที่สนใจในการทอผ้าจนถึงปัจจุบันค่ะ" ครูศิลป์แห่งแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีกล่าวย้ำ
ขณะที่ นางคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า) กล่าวว่า ผ้าแพรวานั้นมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ทอให้กันในครัวเรือน ปกติจะให้เป็นผ้าสไบพาดไหล่ใส่ไปงานบุญหรืองานประเพณี ไม่ได้ขายกันแบบสมัยนี้ แต่หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยี่ยนราษฎรที่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ พระองค์ได้รับสั่งว่าผ้าแพรวานั้นสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่ จึงอยากให้ทอผ้าเพื่อรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้ หลังจากนั้นมา ตนก็มีอาชีพทอผ้าแพรวา และศิลปินด้านผ้าทอภูไทจนถึงบัดนี้ ซึ่งปัจจุบันยังคงทอผ้าถวายสมเด็จพระราชินีอยู่เสมอ และนอกจากทอผ้าแล้ว ก็ยังถ่ายทอดความรู้ของแพรวากาฬสินธุ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วย.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๕๑. ๑ สิงหาคม “วันสตรีไทย” ๒๕๖๓ สภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดราชบพิธฯ ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และรับฟังสัมโมทนียกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2563 โดยร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์จำนวน 50 รูป ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมถวายสังฆทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และรับฟังสัมโมทนียกถาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีด้วย
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า การร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง จากการที่ทุกคนได้มีจิตอันเป็นกุศล ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและเพื่อความสิริมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม

"วันนี้เป็นวันดีก็ขอให้ท่านสตรีผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ระลึกถึงตลอดไปว่า เราเป็นชาวพุทธ เรามีพระรัตนตรัย เรามีสรณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระศาสนาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งการดำเนินชีวิตทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อได้ว่าเป็นแนวทางที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นแนวทางที่เกิดความสุข ความดีงามและเป็นบุญกุศล และขอฝากกับท่านสตรีทั้งหลาย เป็นบุคคลตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้มีตัวอย่างว่า เป็นคนดี ประพฤติดี ปฏิบัติดี นำความเจริญให้หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ เกียรติคุณทั้งหลายนั้นก็จะปรากฏเป็นที่สืบสาน และเป็นความดีความงามที่ต่อยอดตลอดไป ประเทศของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ แข็งแรง และเป็นประเทศที่อยู่กันด้วยความรักสมานสามัคคี เมื่อเรามีความเอื้ออาทรต่อกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดความเป็นสิริมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็ขอให้กิจกรรมที่เราทำนี้ มีความเจริญงอกงาม และฉลองพระเดชพระคุณแด่พระองค์ท่านให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุที่ยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป”

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” มาตั้งแต่ปี 2546 โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยได้รับการยกย่องชื่นชมของสังคมโลก นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และ เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว พระองค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” และกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญซึ่งได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี จะเห็นได้ว่าสตรีไทยมีบทบาททางสังคมมากขึ้น และหากสตรีไทยมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้สตรีไทยเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกต่อไป

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องสตรีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำสตรีไทยที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ช่วยกันเป็นแกนหลัก ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สตรีไทยเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น เป็นผู้นำของสังคมในการดูแลครอบครัว ดูแลประเทศชาติ ดูแลสังคม และที่สำคัญที่สุดก็คือ หน้าที่ของสตรีไทยที่ทรงพระราชทานไว้ให้ คือต้องช่วยกันพัฒนายกระดับให้สตรีไทย ได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา พิธีการในวันนี้ เป็นวันที่ถือเป็นวันอุดมมงคลฤกษ์ที่สำคัญยิ่งของสตรีไทยและของพสกนิกรชาวไทยด้วย เพราะเป็นวันแรกของเดือนสิงหาคม อันเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จแม่ของแผ่นดิน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนให้ข้าราชการ ช่วยกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าตลอดทั้งเดือนสิงหาคม สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรแรกที่ได้ทำกิจกรรมในการที่จะน้อมถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ผมขอให้สตรีไทยทุกท่านได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน

"ขอเชิญชวนให้สตรีไทยทั่วประเทศสวมใส่เสื้อผ้าไทยสีฟ้า และทำความดี เช่น ปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต ทำบุญใส่บาตร หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพระพรชัยมงคลบันดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ทรงพระเกษมสำราญ พระพลามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯเหล่าพสกนิกรชาวไทยให้มีความสุขตราบนานเท่านาน" ประธานสภาสตรีแห่งชาติกล่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรการบริหสนสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๕๐. กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เยือนสระบุรีมอบถุงยังชีพ ๖๐๐ ชุด เติมความสุขแบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน ๖๐๐ ชุด แก่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี ๑๓ อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางธนัญญา มากท้วม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๘ นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้ร่วมกิจกรรรมตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อส่งมอบความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี “โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซึ่งมีความจงรักภักดีและมีความปรารถนาดี ได้มาเชิญชวนกรมการพัฒนาชุมชน ให้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้เดินทางไปร่วมมอบของตามจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
วันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และท่านนายกเหล่ากาชาดฯ ได้ประสานงานให้กับผมในฐานะที่เคยมารับใช้ประชาชนที่จังหวัดสระบุรี ได้มีโอกาสเดินทางมาส่งมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนมาโดยตลอด และพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในท้องถิ่นต่างๆ มากมาย สภาสตรีแห่งชาติฯ และกรมการพัฒนาชุมชนเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้มีโอกาสในการสนองพระราชดำริความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกร เราทุกคนสามารถน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้ โดยการช่วยกันดูแลครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่มีความสุข เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆ ต่อไป”

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบถุงยังชีพ แก่พี่น้องชาวสระบุรีในวันนี และขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสระบุรีในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ซึ่งจังหวัดสระบุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ นานมากว่า ๙๐ วันแล้ว สภาสตรีแห่งชาติขอร่วมเป็นพลังในการก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๔๙. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗. ๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม จากท้องสนามหลวง ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ บริเวณประตูภูธร ลีลาศ พระลานพระบรมราชวังสวนดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ

๔๔๘. สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคงจุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๔๗. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการเยี่ยมชมบูธ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙
โดยสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับองค์กรสมาชิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ออกร้านนำอาหารอร่อยจากหลายพื้นที่มามอบให้กับประชาชนที่มาร่วมชมนิทรรศการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที่จะดำรงชีวิตในแบบชีวิตใหม่ ประกอบด้วย
๑. ด้านการจัดการภายในชุมชน
๒. ด้านการเกษตร
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านการฝึกอาชีพ
๕. ด้านสุขภาพ/อนามัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๔๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิก ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหสมาคมในพระบรมมหาราชวัง


ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ

๔๔๕. สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ¬๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๔๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิก ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ