๒๓๗.องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่ายและ พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลร้านกาชาดสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และน.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับ นางขันทอง อุดมมหันติสุข นำชุดราตรี และชุดทำงานทั่วไป มาบริจาคให้ร้านเศรษฐกิจ และนางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามามอบเป็นรางวัลให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสนันสนุนรางวัลประจำร้านกาชาด และจำหน่ายสินค้าตามความเหมาะสมของร้านเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๒
สภาสตรีไทยแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ -๑๑๗๙๓๕๓
สำหรับในส่วนของร้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่ได้รับน้ำใจจากองค์กรสมาชิกและบุคคลที่มีจิตอันเป็นกุศล อาทิเสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องใช้นานาชนิด ร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสายธารน้ำใจจากท่านโดยนัดส่งมอบทรัพย์สิ่งของได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย นัดหมายได้ที่ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ โทร.๐๘๑- ๘๒๗ –๑๙๙๕


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูถัมภ์

๒๓๖.นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ มอบเงินและจักรยาน สนับสนุนร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินและจักรยาน จำนวน ๕ คัน จาก คุณสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมการสมาคม รวมเป็นเงิน ๒๑,๗๐๐ บาท และจักรยาน จำนวน ๕ คัน คันละ ๑,๕๐๐ มูลค่า ๗,๕๐๐ บาท จาก คุณสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมการสมาคม และนอกจากนี้กรรมการสมาคม ร่วมมอบเงินเพื่อจัดซื้อเป็นของรางวัลประกอบด้วย ๑)คุณพรภิรมย์ ศิริปุณย์ จำนวน ๒,๐๐๐บาท ๒)คุณกุลพรภัสร์ วงศมาจารภิญญา(บลูเทคซิติ้) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ๓)คุณอุษา วงศ์กลม จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ๔) คุณปุณณดา ก้องวรกิต จักรยาน ๑ คัน มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท ๕) ปลัดสาริสา แสงจันทร์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ๖) คุณอนันทภร ศรีสมบูรณ์(ห้องเสื้อคุณตุ่น) จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ๗)คุณทัตตาพร พฤติธรรม ๑,๐๐๐ บาท รวมจักรยาน ๕ คัน และเงินสด เป็นเงินมูลค่า ๒๙,๕๐๐ บาท
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี ประชาชนเข้าเที่ยวฟรีตลอดงาน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ -๑๑๗๙๓๕๓
คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๖๒

๒๓๕. ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ รองประธานฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาบริจาคสนับสนุนของรางวัลให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องนอนอุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ทำขนม อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และปลั๊กไฟ และ ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าจากต่างประเทศ ประกอบด้วย ชุดราตรี เสื้อผ้าไหม และผ้าซิ่น ผ้าโสร่งบาหลีสวยงามจากอินโดนีเซีย กระโปรง-กางเกง ผ้าพันคอ จากฝรั่งเศส และเกาหลี รวมมูลค่า ๑,๑๘๙,๔๓๑.๐๐ บาท นอกจากนี้บริษัทตาดีเทคโนโลยี โดย นายบุรินธร จิรภิญญานนท์ ประธานกรรมการมอบโคมไฟฟ้าหลอดไฟ LED ชนิดหลอดยาว และหลอดกลม รวมมูลค่า ๙๖,๑๐๐ บาท มอบผ่านนางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ เพื่อสนับสนุน เป็นของรางวัลร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ อีกด้วย ณ บ้านกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต
สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ สวนลุมพินี เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ในโอกาสนี้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ -๑๑๗๙๓๕๓

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๔. กิจกรรมของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ –เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

และ ข่าวกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี
ประจำเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี

๒๓๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต (สธวท.ภูเก็ต)องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) จำนวน ๑๕๐ คนจากทั่วอาเซียนและติมอร์-เลสเต ที่ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติสมัยที่ ๒๖(๒๕๖๑- ๒๕๖๔) กรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต (สธวท.ภูเก็ต)องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการชุมชนประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต เป็นวิทยากร ร่วมกับชุมชนมงคลทิพย์กระจูดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่จังหวัดภูเก็ต โดยคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นำคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ ๑๘ ถึง ๓๕ ปี จำนวน ๑๕๐ คน จาก ๑๐ ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศติมอร์-เลสเต ชมการสาธิตการทำปลาตะเพียน ทำกระเป๋า ทำหมวก ทำรองเท้า จากกระจูด ณ หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
นางจรรยาวรรณ กล่าวว่า การสาธิต การทำผลิตภัณฑ์จาก “กระจูด” ที่นำมาแปรรูปได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้นำรุ่นเยาว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๕๐ คน ทั้งนี้สินค้าจากกระจูดเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งทางภาคใต้ สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชน พลิกโฉมภูมิปัญญาชาวบ้าน “สานกระเป๋าจากกระจูด” ดีไซน์ร่วมสมัย สามารถเป็นสินค้า ขายในประเทศ และส่งออกสร้างความมั่นคงในอาชีพนับเป็นหนึ่งอาชีพที่ได้รับการส่งเสริจากชุมชนประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต อีกด้วย
สืบเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับจังหวักภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายนถึง ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้นำรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ ๑๘ ถึง ๓๕ ปี จำนวน ๑๕๐ คน จาก ๑๐ ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศติมอร์-เลสเต เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ การประชุม YSEALI Summit ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยเน้นประเด็นการเติบโต นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมระดับสูงด้านการเป็นผู้นำ ค้นหาวิธีขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค โดยเน้นประเด็นการเติบโต นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมระดับสูงด้านการเป็นผู้นำ ค้นหาวิธีขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค และกับผู้เยี่ยมเยือนจากสหรัฐฯ ในการประชุมครั้งนี้ยังจัดให้มีการตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “Common Tides” ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา ๗๕ ปีที่ผ่านมา

โครงการ YSEALI เปิดตัวครั้งแรกในปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียน พร้อมสนับสนุนผู้นำรุ่นเยาว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยกระดับทักษะความเป็นผู้นำและเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ คนรุ่นใหม่ในภูมิภาค ทั้งยังส่งเสริมชุมชนผู้นำด้านกิจการพลเมือง เศรษฐกิจ และองค์กรนอกภาครัฐในอาเซียน ซึ่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญร่วมกัน

การประชุม YSEALI Summit เน้นย้ำจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อเสาสังคมวัฒนธรรมภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐฯ – อาเซียน การประชุม YSEALI Summit ในปีนี้นับเป็นการรวมตัวกันครั้งที่ ๖ ของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Academic Fellowship, โครงการ Professional Fellowship, เวิร์กชอปในภูมิภาค และโครงการทุนสนับสนุน Seeds for the Future ของ YSEALI ทั้งนี้ การประชุมครั้งก่อนๆ ได้จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี ๒๕๕๗) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ปี ๒๕๕๘), เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว (ปี ๒๔๔๙), กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี ๒๕๖๐) ประเทศสิงคโปร์ (ปี ๒๔๖๑) และประเทศไทย (ปี ๒๕๖๒)นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น เครือข่าย YSEALI มีสมาชิกแล้วมากกว่า ๑๔๒,๐๐๐ คน
ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ต จะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ วางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในประเทศอาเซียนต่างเผชิญอยู่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้เยี่ยมชมโครงการและสถาบันซึ่งเป็นที่รู้จักหลายแห่ง เช่น ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ไร่สับปะรดเชิงนิเวศน์ และฟาร์มเลี้ยงแพะที่ยั่งยืน ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานเพื่อลดขยะพลาสติกทางทะเลของสมาคมโรงแรมภูเก็ต ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงแรมสัญชาติอเมริกันหลายแห่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีโอกาสวางแผนธุรกิจ และรับมอบเงินทุนระยะเริ่มต้นจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หากข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจริงทั่วทั้งอาเซียน

ภาพ:สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต (สธวท.ภูเก็ต)
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๒. สภาสตรีแห่งชาติฯเปิดบ้านพระกรุณา ต้อนรับองค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่ายและ พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัล ร้านกาชาดสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงจัดงาน”วันรวมน้ำใจ” องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่ายเพื่อรับบริจาคสิ่งของนำไปร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ สวนลุมพินี เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ น.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจ และนางวราภรณ์ ทัตวิมล กรรมการฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกัลปพฤกษ์ งานกาชาด พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก จำนวน ๒๑๒ องค์กรทั่วประเทศ และพ่อค้าประชาชนมาร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวนมาก ณ บ้านกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต นั้น
ในการนี้ปรากฏว่า มีองค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่ายและ พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลร้านกาชาดสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี เที่ยวฟรีตลอดงาน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ -๑๑๗๙๓๕๓
ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน รายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบสภากาชาดไทย
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๑.สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบฝ่ายวิชาการ จัดโครงการให้ความรู้ “อาหารไทย สมุนไพร ไกลความแก่” ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ จัดโครงการ “อาหารไทย สมุนไพร ไกลความแก่” โดยมีคุณศรีชนก วัฒนศิริ และคุณวิชาญา ตั้งสง่า ให้เกียรติเป็นวิทยากรและ มีคุณเอื้อจิต ชูศรี เป็นพิธีกร และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ บุคคลผู้สนใจทั่วไป และกรรมการฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จำนวนทั้งหมด ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๓๐. สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิก ของสภาสตรีแห่งชาติฯ นำของรางวัล สนับสนุน การออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (เสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี นำของรางวัลมาร่วมทำบุญกับร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมี นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ การออกร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ จะมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก ๒๑๒ องค์กรจากทั่วประเทศ จะส่งกรรมการ มาร่วมเข้าเวรประจำร้านทุกวัน เพื่อต้อนรับประชาชน และภาคีเครือข่าย โดยจะแบ่งเวลาเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ช่วง สอง คือ ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ตลอดงานระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี
ภาพ/ข่าว: คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติประจำปี 2562

๒๒๙. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิก ของสภาสตรีแห่งชาติฯ นำของรางวัล สนับสนุน การออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา๑๑.๐๐ น.นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ รับมอบของรางวัลสนับสนุน การออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จาก นางอนุสรณ์ กัมทรทิพย์ และนางสุภาพรรณ สนธยานนท์กรรมการและเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง
สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาดระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี และเชิญชวนแวะเยี่ยมชมร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ พบกับกิจกรรมและความบันเทิงสนุกสนานมากมาย สำหรับกิจกรรมภายในร้านฯ แบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้
ส่วนแรก จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดของร้านสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ใบละ ๑๐๐ บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำหนัก ๒๐ บาท รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกรางวัล ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี ผู้สนใจสนับสนุนสลาก ฉบับละ ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑ ๗๙๓๕๓
ส่วนที่สอง เป็นโซนจำหน่ายการสอยกัลปพฤกษ์ราคา ๓๐ บาท ซึ่งผู้สอยกัลปพฤกษ์จะได้รับตุ๊กตาหมีมูลค่า ๕๙ บาท ทันที และยังสิทธิ์ลุ้นรางวัล อาทิ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งย่าง และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ส่วนที่สาม เป็นการจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจซึ่งได้การสนับสนุนมาจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ อาทิชุดผ้าไหม กระเป๋า รองเท้า และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพร้อมสนุกสนานกับศิลปิน-ดารา ที่มาเยี่ยมร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกวันอีกด้วย ทั้งนี้ การออกร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ จะมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก ๒๑๒ องค์กรจากทั่วประเทศ จะส่งกรรมการ มาร่วมเข้าเวรประจำร้านทุกวัน เพื่อต้อนรับประชาชน และภาคีเครือข่าย โดยจะแบ่งเวลาเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ช่วง สอง คือ ๑๖.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. ตลอดงานระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี


ภาพ/ข่าว: คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติประจำปี 2562

๒๒๘. สภาสตรีแห่งชาติ ฯ เปิดบ้านพระกรุณา “จัดวันรวมน้ำใจ”รับบริจาค ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงจัดงาน”วันรวมน้ำใจ” องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่ายเพื่อรับบริจาคสิ่งของนำไปร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ สวนลุมพินี เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี 2562 นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ น.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจ และนางวราภรณ์ ทัตวิมล กรรมการฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกัลปพฤกษ์ งานกาชาด พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก จำนวน ๒๑๒ องค์กรทั่วประเทศ และพ่อค้าประชาชนมาร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวนมาก ณ บ้านกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต
ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาด แวะเยี่ยมชมร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ พบกับกิจกรรมและความบันเทิงสนุกสนานมากมาย สำหรับ กิจกรรมภายในร้านฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนแรก จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดของร้านสภาสตรีแห่งชาติฯใบละ ๑๐๐ บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำหนัก ๒๐ บาท รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกรางวัล ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี ผู้สนใจสนับสนุนสลากฉบับละ ๑๐๐ บาท ติดต่อได้ที่ สภาสตรีแห่งชาติบ้านกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒ -๑๑๗๙๓๕๓
ทั้งนี้ ส่วนที่ ๒ เป็นโซนจำหน่ายการสอยกัลปพฤกษ์ราคา ๓๐ บาท ผู้สอยกัลปพฤกษ์จะได้รับตุ๊กตาหมีมูลค่า ๕๙บาททันที และยังสิทธิ์ลุ้นรางวัล อาทิ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งย่าง และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนที่ ๓ เป็นการจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้การสนับสนุนมาจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ อาทิ ชุดผ้าไหม กระเป๋า รองเท้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพร้อมสนุกสนานกับศิลปิน-ดารา ที่มาเยี่ยมร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกวันอีกด้วย
ดร.วันดี กล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่สวนลุมพินี เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งต้องขอขอบคุณองค์กรสมาชิก พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชนต่างๆที่ร่วมบริจาคเงินและทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ ทั้งนี้ยังสามารถบริจาคเพื่อนำไปเป็นรางวัล ได้อีก ถือว่ามาทำบุญร่วมกันเพราะรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบสภากาชาดไทย

“ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อม กับมหกรรมรื่นเริงการกุศลคู่คนไทย งานสภากาชาดไทย สุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2562 ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง เป็นมหกรรมงานเที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล อิ่มบุญ สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ และรื่นเริงไปกับความบันเทิงจากศิลปินดาราชื่อดังมากมาย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี เที่ยวฟรีตลอดงาน”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ