สภาสตรีฯนำคณะสื่อมวลชน “ตามรอยผ้าไทย ลมหายใจแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2561) คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณพรรณี งามขำ เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ...

ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 ในวาระการบริหาร พ.ศ. 2558-2561 ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง...

คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 -2561) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ บ้านมนังคศิลา ได้มีการปฐมนิเทศคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2561)...

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธานใน“วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2558”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการวันสตรีไทยสายใยช่วยเหลือสังคมและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการวันสตรีไทยสายใยช่วยเหลือสังคมและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดอยุธยา...

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ร่วมเดินทางกับองค์กรสมาชิก

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2563)...