๖๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกสมาคมฯร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คือวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ทั้งนี้ จึงกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันฉัตรมงคล"

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว มุทิตาจิต สืบฮืตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ จัดพิธี "สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว" ที่ปรึกษาสมาคมฯ อดีตนายกสมาคมฯ และผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเองและครอบครัวตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยจัดขบวนเครื่องสักการะ หมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน และต้นดอก ตามประเพณีล้านนา พร้อมนำเครื่องสระเกล้าดำหัว น้ำขมิ้นส้มป่อย เข้าคารวะ แสดงมุทิตาจิต และขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง ณ สำนักงานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมุทิตาจิต เจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสของสมาคม ใน"ประเพณีสระเกล้าดำหัว แต่งตั๋วพื้นเมือง"

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะบริหาร สมาชิกสมาคมฯ และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมมโมเรียล ร่วมมุทิตาจิตสระเกล้าดำหัว เจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสในสมาคมฯ ซึ่งในพิธีได้อนุรักษ์ถืงวัฒนธรรมประเพณีตามฮีตฮอยล้านนา มีการแสดง ฟ้อนทิพย์เกษรบุปผาราชินี ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเทียน รำน้อยใจยา และฟ้อนก๋าย ลาย โดย ช่างฟ้อนจิตอาสา ฝ่ายศาสตร์และศิลป์ ของสมาคมฯ งานนี้ได้จัดขึ้น ณ เฮือนป้อสล่าแดง แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๖. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานถวายมุทิตตาจิตและ พิธีปิดงานสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยอุปนายก นำคณะกรรมการสมาคมร่วมงานบำเพ็ญกุศล และถวายมุทิตาถวายสักการะอายุวัฒนะมงคลเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร พระราชปัญญารังษี ร่วมพิธีหล่อพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในโอกานี้ได้รดน้ำขอพรแด่เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร ณ ริมคลองมอญ เป็นวิหารหลวงในรัชกาลที่ ๔ วัดชิโนรสารามวรวิหาร


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีชาติฯ

๖๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลามหากุศล” และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองแม่เมืองเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๙ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลา มหากุศล” เพื่อสืบสานประเพณี ปล่อยปลาในเทศกาลสงกรานต์ และสะเดาะเคราะห์ เสริมสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นางอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดปล่อยปลาจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าน้ำปิง ข้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๔. สายปัญญาสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ อย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ที่ อาคารพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ โรงเรียนสายปัญญาฯนางทัศนีย์ จันทร์เรือง นายกสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “ คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสายปัญญาสมาคม ชุดใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๖๘)เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมครบวาระ โดยกำหนดให้มี ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายปัญญาฯ
นางทัศนีย์ จันทร์เรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมวันนี้ คณะกรรมการ สายปัญญาสมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อม ตามระเบียบวาระการประชุมต่าง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสายปัญญาสมาคมเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เลขาธิการ นางดลจิตต์ ถาวรศักดิ์ โทร ๐๘๑-๗๕๐-๐๐๗๗ นอกจากนี้ กรณี สมาชิกฯ ที่ไม่สะดวก ในการเดินทาง สามารถแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ โปรแกรมซูม (Zoom Meeting) อีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน” นางทัศนีย์ กล่าวทิ้งท้าย


รายงานข่าว: สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานยอสวยไหว้สาพญามังราย ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี เมืองเชียงใหม่ และร่วมเปิดงานนิทรรศการสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานยอสวยไหว้สาพญามังราย และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๕๑ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายสักการะแด่บูรพกษัตริย์ และเจ้าเมืองผู้ครองนครเมืองตามประเพณีล้านนา ทั้งยังให้ลูกหลานประชาชนในยุคปัจจุบัน ได้ร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และรับรู้ประวัติการก่อตั้งเมือง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

จากนั้นเวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันเดียวกัน กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ คุณค่า สาระ ของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ “สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล” เพื่อถ่ายทอดและสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยสู่คนยุคใหม่ โดยมีนายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๒. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีอุปนายกสมาคมฯ นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ นางกันยา ปัญญา กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมนำชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๖เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ
จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. ในวันเดียวกัน
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ออกจากพระวิหารลายคำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อเคลื่อนออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เข้าร่วมในขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีสำคัญ ที่ได้สืบทอดกันมายาวนาน โดยพระพุทธสิหิงค์ หรือ ที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “พระสิงห์” ก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๘ โดยกษัตริย์ลักกา ๓ พระองค์และพระอรหันต์ ๒๐ รูป ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ พระพุทธสิหิงค์ได้เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ และได้เข้ามาประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จึงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยพุทธศาสนิกชนจะเข้ากราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมพิธี “ยอสรวย ไหว้สา พญามังราย” ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิก เข้าร่วมพิธี“ยอสรวย ไหว้สา พญามังราย” ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนาย วีระพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บ (ล้านนา) จากช่างฟ้อนจิตอาสาจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา “การแสดงประกวดแม่ญิ๋งแต่งกายพื้นเมืองงาม และการประกวดการฟ้อนเล็บ ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดขบวน สืบสานฮีตฮอย พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญเมืองเจียงใหม่ ออกแห่ให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมแห่ มากกว่า ๕๐ ขบวน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกฯ ร่วมขบวน สืบสานฮีตฮอย พิธีแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญเมืองเจียงใหม่ ออกแห่ให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมแห่ มากกว่า ๕๐ ขบวน ซึ่งชาวเชียงใหม่ถือเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ในช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกๆ ปี โดยเริ่มต้นขบวนที่บริเวณสี่แยกสันป่าข่อย สิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับพระพุทธสิหิงค์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “พระสิงห์” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ โดยเชื่อว่าอำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ที่ร้ายแรงก็จะเบาบาง และคลี่คลายไปในทางที่ดี


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ