๑๔๗. สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดเต็ม "อบรม หลักสูตรขั้นต้น-ขั้นกลาง”ดึงศักยภาพสตรีจิตอาสา” ขานรับนโยบาย ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ พร้อมเป็นกองหนุนให้ฝ่ายทหารในการทำงานเพื่อสังคม

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตร ขั้นต้น-ขั้นกลาง” โดยมี ดร.อัจฉรา พรสีมา ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๕ คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ให้ผู้ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมพร้อมอุทิศตน ด้วยจิตอาสา ร่วมเป็นกองหนุนให้ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ณ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
(คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ)

๑๔๖. ๓ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมครบรอบ ๔๘ ปี และวันก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๑ ปี

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีอุดร
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้บุตรเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จำนวน ๑๐๐ ทุน มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาส วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๘ ปี และวันก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๑ ปี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลโทนายแพทย์ปัญญา อยู่ประเสริฐ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ไปร่วมในพิธีด้วย โดยมี พันเอกนายแพทย์สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๕. ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน ประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรม ราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ มอบหมายให้นางพรทิพย์ วัฒนะสิมากร พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบหมายให้ ดร.พรภัทรา จำเริญ พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประดวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และลายหัตถกรรมตามโครงการ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและหัตถกรรมชุมชน และงานประกวดออกแบบตัดเย็บชุด"ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๔. สมาคมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระเสี่ยง"รุ่นบารมีสองแผ่นดิน" ที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๔
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ นายอาทิตย์ ทพ.ญ.นิธินันท์ ศรีตะบุตร ในพิธีสวดพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระเสี่ยง"รุ่นบารมีสองแผ่นดิน" ที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นพุทธบูชาให้กับประชาชนสืบต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ปี ๒๕๖๖โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘:๓๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ปี ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในโอกาสนี้ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้
นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๒. ประมวลภาพ ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม

วันที่เสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง ได้รับประสบการณ์ตรงมากมายที่ทรงคุณค่าที่สุด

๑๔๑. ประมวลภาพ กิจกรรม ๓ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางเบญจมาศ ปริญญาพล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกทั้ง ๓ องค์กรที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และยังได้ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนจำนวน ๒๐ คน เสร็จพิธีได้เข้าร่วมงาน"ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรี" จำนวน ๓๒ คน และในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม อีกด้วย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สร้างรากฐาน ให้เยาวชน มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอัปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำอุปนายกสมาคมฯประกอบด้วย นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล นางรัตนา นรพัลลภ และนางชุลีกร ตั้งเขื่อนขันธ์ และคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวนิษฐ์ชยา สิทธาหิรัญวัชร์ เลขาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ มีนักเรียนรับทุนทั้งสิ้น ๕๓ ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๓๓ ทุน ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย) ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กนักเรียนปกติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบด้วย โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมโรงเรียนปัญญาวุฒิกร และ นักเรียนปกติจากโรงเรียนต่าง ๆ

สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯได้มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ โดยพิจารณามอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนเป็นทุนต่อเนื่อง นักเรียนจะได้รับทุนจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยทุนการศึกษาที่มอบให้มาจากผู้มีจิตศรัทธาจากคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงบุคคลที่มาจากองค์กรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๖ นี้ มีนักเรียนรับทุนทั้งสิ้น ๕๓ ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๓๓ ทุน นักเรียนที่รับทุนมาจาก โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมโรงเรียนปัญญาวุฒิกร และ โรงเรียน อื่นๆ
ในโอกาสนี้ นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน โดยเด็กนักเรียนได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการฯ ด้วยการมอบการ์ด พร้อมขนมที่ทำจาก ฝีมือของนักเรียน ด้วยความตั้งใจ แทนคำกราบขอบพระคุณ ให้กับคณะกรรมการของสมาคมฯ ที่ มอบหลักประกันโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีทุนเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญ ของสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ สืบไป

รายงานข่าว :สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอัปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ ฯ แถลงข่าวการประกวดซอพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่ ๑ ใน ๔ กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงแรมสมายส์ล้านนา รีสอร์ท นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ จัดแถลงข่าว ประกวดซอพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่  ๑ ใน ๔ กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ สืบเนื่องจาก เมื่อ ๗๖ ปี ได้มีกลุ่มสตรีระดับผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางชื่นแช่ม รามราชภักดี ในฐานะภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงมหาดไทย คือพระยารามราชภักดี ( สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ) ข้าราชการมหาดไทย ว่าราชการในหลายจังหวัด ได้ก่อตั้งสมาคมสตรีศรีล้านนาไทย และเป็นนายกสมาคมฯคนแรก เพื่อเป็นสมาคมเพื่อพัฒนาสตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๐  ภายหลังเปลี่ยนชื่อสมาคม เป็นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ จากวันนั้นถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะมีอายุครบ ๗๖ ปี

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ ประธานจัดการประกวดซอพื้นเมืองล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานและศิลปะการซอ ที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมโดยมีการเชิญชวน เยาวชน อายุ ๑๖ - ๓๕ ปี เข้าประกวดชิงรางวัลถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และรางวัลอีกมากมาย สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ ร่วมกับ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ ซอ พร้อมคณะฯ นายถาวร ณ เชียงใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยกรรมการสมาชิก แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและกลุ่มศิลปินซอพื้นบ้านที่สนใจสมัครเข้าประกวด

ติดต่อสอบถามได้ที่
นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง
โทร.๐๘๕ ๓๒๕ ๑๙๗๙, ๐๘๘ ๒๖๑ ๖๗๐๓, ๐๙๒ ๔๕๒ ๘๕๕๒ 

รายงานข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีอุดรธานี ประกอบด้วย
-รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
-นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
-นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับจังหวัดอุดรธานี โดยมี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวุดอุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธี
ในโอกาสนี้ ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมองค์กรละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออาหารพร้อมอุปกรณ์มอบให้เด็กที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี