๘๕๘. เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้ช่างทอผ้า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เป็นของขวัญปีใหม่แก่ช่างทอผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR รายงานว่า เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๘๕๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สรุปการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เด็กนักเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ รวม ๓๓๔ ทุน เป็นเงิน ๖๐๖,๐๐๐ บาท

ผศ.สายสมร วิทยศิริ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงเรียน นารีรัตน์ ได้ทำพิธีมอบทุนที่ได้รับจากสมาคมฯ และมูลนิธิต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากกองทุนต่างๆที่ผู้ปกครอง ผู้มีเมตตาจิต มอบให้ รวม ๓๓๔ ทุน และในนามสมาคมศิษย์เก่านารีรัตน์ ร่วมสมทบอีก เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท สรุปมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับให้นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดแพร่ จำนวนรวม ๓๓๔ ทุน เป็นเงิน ๖๐๖,๐๐๐ บาท

๘๕๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ใจบุญมอบรถวีลแชร์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เติมรอยยิ้ม ให้กำลังใจ ผู้พิการทางความเคลื่อนไหวที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ใจบุญ ได้นำรถวีลแชร์จำนวน ๑ คัน พร้อมเครื่องอุปบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมพร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้กับนาย เต็ก แซ่ตั้น อายุ ๘๗ ปี ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการเดินได้สะดวก ณ บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

๘๕๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เติมเต็มรอยยิ้มมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๒ ทุน ให้โอกาส นักเรียน เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๔ โรงเรียน ในจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.สายสมร วิทยศิริ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับให้นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๔ โรงเรียน จำนวน ๓๒ ทุน เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท ( สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) โดยมีคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ และสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

๘๕๔. นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ คนใหม่ ขานรับนโยบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ชู เผยแพร่วัฒนธรรม สืบสาน การใช้ผ้าไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมสุขอนามัย ดูแลเด็กและผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ไม่ทอดทิ้งชุม

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องดอกเกตุ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ หมดวาระลงและมีการ นำเสนอชื่อ นางธิดา ชูโชติ เป็นนายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ คนใหม่ แทน ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ที่ครบวาระ และในโอกาสสำคัญนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ” คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ค่านิยม ๑๑ ประการ เคียงคู่จิตอาสา “ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ จากกรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม

๘๕๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ต่อยอดหัตถศิลป์ พระพันปีหลวงของปวงประชา ภายใต้ชื่องานขันโตกดินเนอร์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ต่อยอดหัตถศิลป์ พระพันปีหลวงของปวงประชา ภายใต้ชื่องานขันโตกดินเนอร์ โดยมีนางเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงาน ในการนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงาน ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

๘๕๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประกวด และประกาศผลมอบรางวัล ในงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชืกสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง WACM Music Contest ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

๘๕๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนการจำหน่าย ดอกป๊อบปี้ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนการจำหน่าย ดอกป๊อบปี้ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ให้เกียรติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำรายได้ดังกล่าว ไปมอบต่อ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกต่อไป
รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๕๐. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบทองคำให้ผู้โชคดีผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ ทั้งนี้ประชาชน สามาถโหลดผลการออกรางวัล ได้ที่ Website https://www.thaiwomen.or.th/th/lottery

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน มอบทองคำ ให้ผู้โชคดีผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี เข้าร่วมพิธี ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๘๔๙. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนในการช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางพรทิพย์ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางนิศารัตน์ บุญรอด ผู้แทนคณะกรรมการสตรีฯ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ นายวีรชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบเงินสนับสนุนในการช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา
เรียบเรียง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ