ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ เรื่อง ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิกพิจารณาเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ 15-IN-93-GE/SPP-WSP-A:Workshop on Sustainable Community Development and the Saemaul Undong
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙

เรื่อง ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิกพิจารณาเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ 15-IN-93-GE/SPP-WSP-A:Workshop on

Sustainable Community Development and the Saemaul Undong