ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ เรื่องขอเชิญชวนองค์กรสมาชิกเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ เรื่องขอเชิญชวนองค์กรสมาชิกเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙