๒๓๘. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครบรอบ ๔๖ พระชนมพรรษา
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  เวลา ๐๗.๐๐ น. นางพรรณา คุนัญญาสกุล อุปนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๖ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ ๔๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น.นางพรรณี พรหมวิชัย อุปนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ที่ห้องประชุมนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ