๑๙๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เยี่ยมชมบูธ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๗
๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จาก ๒๕ อำเภอ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์” พร้อมทั้งได้มอบแนวทาง คำแนะนำให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น ต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ