๑๙๒. ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ
๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย
      รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
       นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
      นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ 

► วันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ไปกราบขอพรจากนางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ ที่บ้านพัก หมู่บ้านสินชัยธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
►วันที่ ๑๕ มกราคม ๑๒๖๗ไปกราบขอพรปีใหม่จาก นางนงรัตน์ คงเกษม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗  ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
►วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗  ไปร่วมพิธีงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ประกอบคุณงามความดีทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
►วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ไปร่วมพิธีบวงสรวงสดุดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรมาครบ ๑๓๑ ปี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางนงรัตน์ คงเกษม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จัด ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานข่าว  : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ