๑๘๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน นำอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัด ทันตแพทย์หญิงจริยา ภาคีชีพ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธี ให้ไปทอดยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๑,๗๕๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ