๑๘๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสตรี ในจังหวัดพระศรีอยุธยา จัดสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ มอบเงินให้ทายาทสมาชิกสตรี ที่เสียชีวิต เป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๖๖ ที่ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรี ร่วมมอบเงิน จำนวน  ๗๖๐,๐๐๐ บาทให้กับครอบทายาทนางสมบัติ  หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ สืบเนื่องนางสมบัติ  หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกสตรี จำนวน ๔ สมาคม เมื่อเสียชีวิต ทายาทจึงได้รับเงิน จากสมาคมฯ ประกอบด้วย
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รวมยอดเงิน จำนวน  ๗๖๐,๐๐๐ บาท

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าว่า “ ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวนางสมบัติ หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิก สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๔ สมาคม ดังกล่าวข้างต้นจึงได้รับเงินสงเคราะห์แก่ทายาท  ๗๖๐,๐๐๐ บาท

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบร้อยข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ