๑๘๑. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดกลาง พระอารามหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ดร.นิภา อาจริยาภิบาล นายกสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  และจัดตั้งโรงทานนำอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัด โดยมีนางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และ พระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี   สรุปยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๓๒๐ บาท น้อมนำไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง

รายงานโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์