๑๗๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฉลอง ๗๖ ปีสตรีศรีล้านนาไทย  โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ เป็นประธานดำเนินงานจัดฯ  นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษากรรมการจัดงานฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฉลอง ๗๖ ปี สตรีศรีล้านนาไทย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี และเพื่อหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ภายในงานจัดบรรยากาศแบบขันโตกล้านนา มีการแสดงริ้วขบวนเชิญโตกแบบโบราณ  การขับซอประวัติสมาคมฯ การเชิดชูเกียรติอดีตนายกสมาคมฯ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน การขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ การแสดงแบบชุดอัตลักษณ์ผ้าไทยพื้นถิ่น ชุดชนเผ่าชาติพันธุ์ประยุกต์ ชุดผ้าไทยประยุกต์ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ และนางแบบนายแบบรับเชิญ  อาทิเช่น ท่านนายกสมาคมฯ อุปนายก หัวหน้าส่วนราชการ ภริยาปลัดจังหวัด นายกกิ่งกาชาด Miss Thailand International ๒๐๒๓ Miss Universe Thailand Chiang Mai เป็นต้น

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ