๑๗๘. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๗๓๙.๕๐ บาท
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ  นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรรมการสมาคมสตรีศรีอยุธยา  และสมาชิก พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในกฐินกาล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ นำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาล ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยและทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น  ๓,๐๐๒,๗๓๙.๕๐ บาท

 

 

ภาพ/ข่าว  :สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ