๑๗๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ ประเพณีงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในการประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ(หลังเก่า) สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก(โรงพักทรงปั้นหยา) สถานีรถไฟสวรรคโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในการนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ