๑๗๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Woman Fun Run 2023"
๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๖ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะบริหารและสมาชิก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Woman’s Fun Run 2023” จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการนำของ นางพรรณี พรหมวิชัย ประธาน กพสอ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์รายงานการกิจกรรมและให้การต้อนรับ รวมถึงนางสาวกมลรักษ์ พรหมาวัดร์ ประธานโครงการกล่าวรายงานและขอบคุณผู้สนับสนุน ซึ่งมีนักวิ่งทั้งชายและหญิงกว่า ๕๐๐ คน 
ณ  PYU Athletic Field สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ