๑๔๔. สมาคมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระเสี่ยง"รุ่นบารมีสองแผ่นดิน" ที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๐๓ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย  อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๔

นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  เป็นเจ้าภาพร่วมกับ นายอาทิตย์ ทพ.ญ.นิธินันท์ ศรีตะบุตร ในพิธีสวดพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระเสี่ยง"รุ่นบารมีสองแผ่นดิน" ที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นพุทธบูชาให้กับประชาชนสืบต่อไป

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด