๑๓๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ ฯ แถลงข่าวการประกวดซอพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่ ๑ ใน ๔ กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงแรมสมายส์ล้านนา รีสอร์ท นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ จัดแถลงข่าว ประกวดซอพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่  ๑ ใน ๔ กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ สืบเนื่องจาก เมื่อ ๗๖ ปี ได้มีกลุ่มสตรีระดับผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางชื่นแช่ม รามราชภักดี ในฐานะภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงมหาดไทย คือพระยารามราชภักดี ( สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ) ข้าราชการมหาดไทย ว่าราชการในหลายจังหวัด ได้ก่อตั้งสมาคมสตรีศรีล้านนาไทย และเป็นนายกสมาคมฯคนแรก เพื่อเป็นสมาคมเพื่อพัฒนาสตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๐  ภายหลังเปลี่ยนชื่อสมาคม เป็นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ จากวันนั้นถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะมีอายุครบ ๗๖ ปี

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ ประธานจัดการประกวดซอพื้นเมืองล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานและศิลปะการซอ ที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมโดยมีการเชิญชวน เยาวชน อายุ ๑๖ - ๓๕ ปี เข้าประกวดชิงรางวัลถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และรางวัลอีกมากมาย สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ ร่วมกับ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ ซอ พร้อมคณะฯ นายถาวร ณ เชียงใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยกรรมการสมาชิก แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและกลุ่มศิลปินซอพื้นบ้านที่สนใจสมัครเข้าประกวด

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง

โทร.๐๘๕ ๓๒๕ ๑๙๗๙, ๐๘๘ ๒๖๑ ๖๗๐๓, ๐๙๒ ๔๕๒ ๘๕๕๒ 

รายงานข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ