๘๖. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ ร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และช่วงเช้าทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒
๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น.  นางปิติมา รักพาณิชมณี  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  นำคระกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนาย ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

                ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา เวลา ๐๗.๓๐ น.ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และ ไถ่ชีวิตโคและปล่อยพันธุ์ปลา  ในการนี้ พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไถ่ชีวิตโค จำนวน ๔๖ ตัว และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน ๒๕๖๖

 

รายงายงานข่าว : นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ /นางจุฑามาศ พลรัมย์