๘๓. สมาคมศิษย์ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบอุปกรณ์และวัสดุ ฝึกอาชีพทำขนมและ เบเกอรี่ ในโครงการ "ปันความสุข เติมพลังใจ ส่งความห่วงใย ต่อเพื่อนหญิง " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์  สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์ สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ  สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ  สมาคมศิษย์วจนคาม~เซนต์ปอลคอนแวนต์    สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟ บางนา และสมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟ ระยอง  จัดโครงการ "ปันความสุข เติมพลังใจ ส่งความห่วงใย ต่อเพื่อนหญิง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกันมอบอุปกรณ์ แป้ง น้ำตาล เพื่อใช้ในกิจกรรมฝึกอาชีพ สามารถนำมาจำหน่าย จัดชุดอาหารว่าง แก่เรือนจำ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย พันตำรวจโทชินโชติ  พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ทำพิธีมอบอุปกรณ์ฝึกอาชีพขนมไทย เบเกอรี่  เยี่ยมชมห้องผลิตขนม  และ อุดหนุนขนมครัวสุพรรณิการ์ Cook&Bakery ขนมของเรือนจำสุพรรณบุรี
ภาพ / ข่าว : สมาคมศิษย์ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
เรียบเรียงข่าว : กรรมการประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ