๘๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง นนฺทโกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย และนางพรรณา คุณัญญาสกุล อุปนายก พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพและถวายเครื่องไทยทานถวายพระมหาเถระ ในพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง นันทกมหาเถร ) อายุ ๙๓ ปี ๗๒ พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง องค์ที่ ๗ และในเวลา ๐๙.๑๐ น.โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์จำนวน  ๖๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ภายในงานมีโรงทานสำหรับผู้มาร่วมในพิธี

 

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คระกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด