๗๙. นายกสมาคมส่งเสริม วัฒนธรรม สตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯนำคณะกรรมการสมาคมฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น.
    ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ( NBT North )

รายงานข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

ดาวน์โหลด