๗๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมสืบสานประเพณี​“ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล”
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมือง ณ วัด​เจดีย์​หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันทำบุญออกอินทขีล

ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์โดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ