๗๖. นายกสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรองค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมขับเคลื่อนผ้าย้อมครามสกลนคร ส่งเสริมการขาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ในเทศกาลเมืองครามสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙   พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐  น. นางอรทัย ประทุมรัตน์  นายกสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรองค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกเข้าร่วมงาน  เทศกาลเมืองครามสกลนคร (KRAM &CRAFT SAKON FESTIVAL) นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี  และมีกรรมการสมาคมสตรีสกลนคร ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ กับนางแบบมืออาชีพ ประกอบด้วย นางสาวมาริษา พลธิราช รองนางสาวไทยอันดับ ๑ ปี ๒๕๖๖ และนางสาวชมพูนุช แน่นอุดร มิสแกรนด์และรองมิสแกรนด์สกลนคร ปี ๒๕๖๖ ภายในงาน มีการเขียนครามลงบนแผ่นกระดาษ ด้วยคำว่า "ครามสกลนคร" ที่เป็นสัญลักษณ์ของ "นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งความธรรมชาติ " ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับการประกาศรับรองจากสภาหัตถศิลป์โลก (World Crafts Concil) ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

           

            นางอรทัย ประทุมรัตน์ กล่าวว่า สมาคมสตรีสกลนคร ขอเชิญชวนให้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครร่วมกันสนับสนุนสินค้า ผ้าย้อมครามสกลนคร ส่งเสริมการขาย   สร้างรายได้ให้ชุมชนและช่วยกันบอกต่อไปถึงจังหวัดใกล้เคียง  มาเที่ยวงานเทศกาลเมืองครามสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีการออกร้านผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์จากคราม การออกบูทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๓ มหาลัยในจังหวัดสกลนคร อาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชมลคลอีสานวิทยาเขตอำเภอพังโคนมาบรรยายเรื่องครามและผ้าย้อมครามในอุตสาหกรรมสิ่งทอกับการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจและหัวข้ออื่น ๆ ที่สำคัญอันจะทาให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธรุกิจของตนต่อไป

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีสกลนคร

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

 

ดาวน์โหลด