๗๕. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการอบรมประดิษฐ์สวยดอกไม้ ใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีโบราณ
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมการประดิษฐ์สวยดอก (กรวยดอกไม้) จากใบตองสด ๓ รูปแบบ (ปากนกแก้ว,หูช้าง,หัวนาค ) แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยมีคุณเกศสุภีย์  พิธุพันธุ์ ประธานฝ่ายพัฒนาสตรี นำคณะวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน มาให้ความรู้ในครั้งนี้ 

การอบรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกรวยดอกไม้ที่ประดิษฐ์ไปสักการะบูชาใส่ขันดอก ณ วัดเจดีย์หลวงอย่างพร้อมเพรียงกัน  

ภาพ / ข่าว: นางสาวรัศนี นามวงศ์ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ 
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ