๗๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมประเพณีโบราณ “ ใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล  ”  สร้างความมั่งคั่ง เป็นสิริมงคลกับชีวิต ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเช
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๐๐ น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่  นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่และ นำคณะกรรมการและสมาชิกร่วมพิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และนำประชาชน นักท่องเที่ยว พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นวันแรก และจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันทำบุญออกอินทขีล

นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร กล่าวว่า “ การบูชาเสาอินทขิล มีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในประเพณีบูชาเสาอินทขิลจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดฝนตกแห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ และนำไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ 

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล เป็นประเพณีล้านนาโบราณเ พื่อให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล   โดยอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะบันดาลให้ฝนตก  สร้างขวัญ กำลังใจให้ชาวบ้าน เกษตรกร และเป็นมงคลแห่งชีวิต “ นางกุสุมาล กล่าวทิ้งท้าย

รายงานข่าว : นางสาวรัศนี นามวงศ์ 

งานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่