๔๐. นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ร่วมงานประเพณีปีใหม่กินวอ ของพี่น้องชาวลีซู เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติพันธุ์ ที่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๐๖ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และ พลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่อ่งอสน เดินทางไปร่วมงานประเพณีปีใหม่กินวอ ประจำปี ๒๕๖๖ ของชาวลีซู โดยมีนายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานจัดงาน  และมีนายภาณุสิทธิ์ มัศยวรรณ นายกสมาพันธ์ลีซูแห่งประเทศไทย และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้  นำพี่น้องชาติพันธุ์ลีซู เข้าร่วมงานเป็นจำนวนประมาณ  ๓๐๐ คน  ณ บ้านใหม่สหสัมพันธุ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปีนี้ นับเป็นปีที่ ๒  แล้ว ที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ กับพี่น้องชาติพันธุ์ลีซู ที่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย แห่งนี้ ด้วยความประทับใจในประเพณีอันดีงาม และภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมสืบสาน รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป

       งานเฉลิมฉลองปีใหม่ ของชาติพันธ์ลีซู หรือที่เรียกว่า "ปีใหม่กินวอ" ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาญาติมิตร ได้กลับมาร่วมงานกันที่บ้านอย่างพร้อมเพรียง  ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเมื่อทราบว่าทางหมู่บ้านจัดงาน ก็จะกลับมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

   สำหรับเทศกาลของชาติพันธุ์ลีซู จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นๆ ซึ่งปีใหม่หรือการกินวอนี้ มีความสำคัญต่อชาวลีซูอย่างยิ่ง เพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งในปีนี้มีพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูจากหลายหมู่บ้านในอำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สร้างความคึกคักให้กับงาน  โดยนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอนได้ร่วมเต้นกว่าเจียะ (ซึ่งคล้ายกับการเต้นจะคึของชาติพันธุ์ลาหู่) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่กินวอ ของพี่น้องชาติพันธุ์ลีซู ในครั้งนี้ด้วย.

 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด