๓๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล และภาคีเครือข่ายสตรี จัดโครงการพระราชดำริ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม
๐๓ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่                   รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พระราชดำริ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรี ธีรภัทร หนูแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗  องค์กรพันธมิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน เป็นประธานร่วม โดยมี นายชัชช์ แก้วบุตร ปลัดอำเภอแม่แจ่ม กล่าวต้อนรับ จากนั้นร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ยากไร้จำนวน  ๒๒๖ ครอบครัว และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน มอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุจำนวน ๒๐๐ คน มอบสิ่งของให้หน่วยเสือไฟป่าจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน  และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการอาหารกลางวัน พร้อมด้วยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในโรงเรียน เช่น ชุดกีฬาชุดวอร์ม เสื้อผ้า ถุงเท้า ตู้เก็บเสื้อผ้าชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ถังเก็บน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร มอบปลาทูเค็มจำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อแจกให้โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านทับ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเชิงวัฒนธรรม ฟ้อนเจิงล้านนา ส่งเสริมอาชีพสตรีและนักเรียนในการทำอาหารโดยใช้วัดวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น กล้วย ฟักทอง ส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน จากสมุนไพรออร์แกนิค และบริการตัดผม สอนตัดผมพร้อมมอบอุปกรณ์ตัดผมให้โรงเรียนจำนวน ๓ ชุด โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน ๓๖๖,๗๐๐ บาท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

 

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล และภาคีเครือข่ายสตรี จัดโครงการพระราชดำริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อสนองโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ส่งเสริมให้ชุมชนได้พัฒนาทักษะอาชีพ และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         

 

 

รายงานข่าว  : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด