๓๗.นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๕ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย  ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย โอกาสนี้ นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูล ด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

เรียบเรียงข่าว: นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี

ดาวน์โหลด