๓๕. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๖ มอบตู้เย็น ๑ หลัง สนับสนุนเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางมัณทนา สุภัควณิช อุปนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมอบตู้เย็น ๑  หลัง  ในนามของสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อเป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามภารกิจชองเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนผู้ขาดแคลนยากจน ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชราเพื่อ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

_

 

รายงานข่าว :  สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด