๓๔. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรจิตอาสาที่สนับสนุนงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖  ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางธิดา ชูโซติ อดีตนายกสมาคมพร้อมด้วยนางมัณทนา สุภัควณิช นางกุลธนันท์ หลืมสืบ อุปนายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์   เป็นตัวแทนองค์กร เข้ารับเกียรติบัตร จากนายศุภศิษย์ ก่อเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ในงานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนจังหวัด เพื่อยกย่องสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในการสนับสนุนงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ชองจังหวัดกาฬสินธุ์   อย่างต่อเนื่อง เป็นเชิงประจักษ์ ในการทำงานจิตอาสาของสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์

 

 

รายงานข่าว :  สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด