๑๔. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี พระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ กรรมการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสา ทำอาหารโรงครัวพระราชทาน โดย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)พายามยาก สภากาชาดไทย ณ. อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ. อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี พระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา  พร้อมด้วยคณะ กรรมการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสา ทำอาหารโรงครัวพระราชทาน โดย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)พายามยาก สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์    

ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ดาวน์โหลด