๗.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจัดงาน “ด้วยรักศูนย์รวมสตรีไทยยินดีจากใจแด่สตรีไทยดีเด่น”
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ และคณะกรรมการ ร่วมงาน“ด้วยรักศูนย์รวมสตรีไทย ยินดีจากใจแด่สตรีไทยดีเด่น โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคม  ร่วมงาน “ด้วยรักศูนย์รวมสตรีไทย ยินดีจากใจแด่สตรีไทยดีเด่น ณ ร้านอาหารเรือนร่มไทร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

ดาวน์โหลด