๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา มอบชุดนักเรียน และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๕ นางอรพิน ไกรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก สมาคมฯ มอบชุดนักเรียน ให้เด็กนักเรียนหญิง และเด็กนักเรียนชายให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๓ ทุน  ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท ร่วมกับนายวิชัย วิจิตรธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลธีรา  ณ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ