๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงาน “รวมใจแม่และสตรีไทย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
๐๑ กันยายน ๒๕๖๕

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันนี้ ( ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางกิมไน้ สิริพฤกษา  นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรีและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานฯ    โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานในงาน“รวมใจแม่และสตรีไทย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และมี คณะกรรมการ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสที่พระองค์ผู้ซึ่งคนไทยยกย่องว่าเป็น “แม่ของแผ่นดิน” ทรงมีพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา  พร้อมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕  ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ลูกมีต่อแม่และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อให้สมาชิกองค์กรสตรีจังหวัดกาญจนบุรี มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างประโยชน์ร่วมกัน

 

 ทั้งนี้ นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น จำนวน ๒ ราย และแม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๒ ราย พร้อมทั้ง นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่น จำนวน ๑๓ รางวัล และสตรีดีเด่นประจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน  ๖๓ รางวัล   อีกทั้งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  การมอบทุนแก่แม่ผู้ยากไร้ ๑๓  ราย เด็กพิการ ๑๓  ราย และเด็กนักเรียนดีแต่ยากจน  ๑๓ ราย และการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประวัติแม่ดีเด่น อีกด้วย

 

 

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ